Business Coach képzés

Business Coach képzésünk engedélyeztetési száma

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv által engedélyezett 120 órás tanúsítványt adó képzés (E-000378/2014/D004)

Mi a Business Coach képzés célja?

Olyan Business Coachok képzése, akik hatékony segítséget tudnak nyújtani az üzleti élet szereplőinek. A coach feladata, hogy a kliens dilemmáját feltárja, pontosan definiálja a célját, és egy, a coachee(kliens) számára elfogadható, megvalósítható tervet dolgozzanak ki a megvalósításhoz. Tehát célunk az, hogy a nálunk végzett coach a képzésen tanult eszközöket magabiztosan, a szituációnak megfelelően kezelje, miután kiépítette a munkához szükséges bizalmi légkört, értse és használja az értő figyelem, aktív hallgatás és kérdezéstechnika módszertanát.

A képzés másik célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ICF által definiált coaching alapelveit, módszereit, szemléletmódját, valamint az olyan probléma megoldási, konfliktuskezelési és változás-menedzsment ismereteket, melyek segítségével az üzleti életben nagyobb hatékonysággal érhetnek el komolyabb sikereket.

Mit csinál egy Business Coach?

A business coach a coaching folyamat kezdetén segít az ügyfelének, hogy pontosítsa céljait, és ismerje fel a célja elérését gátló nehézségeket. Miután tisztában vannak a problémával, a coach segít, hogy az ügyfele rájöjjön, mit kell tennie a továbbiakban, és min kell feltétlenül változtatnia ahhoz, hogy egyenesebben lépkedhessen a célja fele. Ezt megerősítik az ezután következő visszajelzések a coachtól, amelyek segítik az ügyfelet a kijelölt térben mozogni, és a céljáért küzdeni.

A Business Coach cégvezetőket, az üzleti világban dolgozó embereket ösztönöz arra, hogy sikeres vállalkozást vezethessenek, és sikeresek lehessenek a munkájukban. Segít, hogy az ügyfél minden potenciáját felfedezhesse, vezetői kompetenciái tovább erősödjenek, és a későbbiekben, felhasználva ezeket az erősségeket, kiálljon magáért, és használva önbizalmát, előrehaladjon az üzleti világban.

Miben fejlesztjük a résztvevőket?

A coaching alapokon túl (pl. önismeret, önreflexió, saját motivációs rendszer feltérképezése, asszertív kommunikáció, hatásos kérdezéstechnika, értő figyelem elsajátítása) nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati képzésre, mint például vállalati közegben való coach-olás, a business coaching elemeinek (pl. célkitűző háromszög-beszélgetés, shadow-coaching vagy etikus visszajelzés a megrendelő számára)  gyakorlására. A program során külön modulban oktatjuk a coach vállalkozás elindításához, az “én-márka” (self-branding) felépítéséhez szükséges tudnivalókat.

Induló Business Coach képzésünk

 

ESTI BUSINESS COACH KÉPZÉS BUDAPESTEN

Időpont: 2017. október 19., csütörtök esténként

Helyszín: 1015 Budapest, Hattyú u. 14.

 

A képzés időtartama és helyszíne

Az esti Business Coach képzés óraszáma: 24 alkalom, 120 óra gyakorlati és elméleti képzés + 10 óra Konzultáció és Mentoring

Kezdési dátuma: 2017. október 19., 16:00 – 20:30 között.

Befejező dátuma: 2018. április 05.

Helyszín: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. A helyszín a csoport létszámától függően változhat.

A képzés díja és a becsatlakozás feltétele

Államilag elismert, engedélyeztetett képzés részvételi díja: 580.000 Ft/fő (Tárgyi adó mentes)

Early Bird akció:

Early Bird kedvezményes ár: 493.000.- Ft/fő (Áfa: 0%, tárgyi adómentes)

A jelentkezés feltétele: kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap, és a kedvezményes díj minimum 50%-nak a befizetése 2017. augusztus 30-ig.

A kedvezmény határideje: 2017. augusztus 30.

A képzés igény esetén részletekben is fizethető, további kedvezményeinkről érdeklődjön elérhetőségeinken! Az ár tartalmazza a nyomtatott jegyzetek árát és a vizsga-és eljárási díjat is.

Minimum középfokú bizonyítvány (érettségi) megléte alapfeltétel.

A képzés elismerése

A teljes programot elvégzők a képzés végén  sorszámozott tanúsítványt kapnak, mely kiadásának feltétele az aktív részvétel a gyakorlatokon, a hatékony, együttműködő részvétel a teljes képzés ideje alatt. A résztvevő hiányzása nem lépheti túl a megengedett 15%-ot. A tanúsítvány kiadásának további feltétele a program írásbeli és szóbeli záróvizsgájának legalább „Megfelelt” szintű teljesítése.

A Business Coach képzés tematikája

1.  modul – A Business coaching alapjai

 • Önismeret és önreflexió. A coach én-képe, érzelmi intelligencia. Pszichológiai eszközök a coaching folyamatban.
 • Business coaching alapok. A business coaching folyamat felépítése. Szereplők, felelősségek, nyitó beszélgetés. Kompetenciák a vezetői coachingban.
 • Jung-féle személyiségtipológiai rendszer. “Árnyék-Én” és projekció. Sémák és sztereotípiák. Tipikus munkahelyi játszmák.
 • Kommunikációs stílusok. Vezetői kommunikációs dilemmák, generációs különbségek. Tárgyalási alapismeretek, értő figyelem. Motivációelmélet és motivációs eszközök a coachingben.
 • Akvizíció és a célkitűző háromszög-beszélgetés, a célkitűzés gyakorlása. A coaching szerződés alapjai.
 • Kérdezéstechnika-elmélet: dilemma-elemzés, vezetői esettanulmány. Teljes folyamat áttekintése kérdésekkel. Akvárium-coaching gyakorlat. Perspektívaváltás a coachingban.

2.   modul – Business coaching technikák, eszközök – Coaching szervezeten belül, felsővezetői coaching

 • Kérdezéstechnika-gyakorlat meghívott ügyfelekkel. Coaching-modellek. A coaching határterületei. Kártya, NLP, esetfeldolgozó módszerek, viselkedésgenetika.
 • Diagnosztikai rendszerek használata, tervezés, visszamérés. Selfmapping. 360 fokos felmérés. Coaching gyakorlat.
 • Specifikálódás az üzleti  területeken. Tranzakció analízis a coachingban. A kiégés folyamata és kezelése. Bővített coaching eszköztár. 5 lépéses intervenciós modell.
 • Team coaching, Action Learning csoportok facilitálása. További coaching típusok és modellek (GROW-modell, 4D-modell, Co-active coaching, EQ coaching, stb.)
 • Self-branding. Az etikus coaching vállalkozás beindítása, működtetése. Vezetéselméleti tudástár fejlesztése. Coaching szemléletű vezetés.
 • Esetfeldolgozások, szerepgyakorlatok visszajelzéssel.

BUSINESS COACH KÉPZÉS BUDAPESTEN

Időpont: 2017. október 19., csütörtök esténként

Helyszín: 1015 Budapest, Hattyú u. 14.

További információ:
Kovács Zoltán, tel: +36 70 321 18 69, e-mail: info@vistaverde.hu

Oktatók:

Nincs hozzászólás

Nem kommentelhető.