Mediátor képzés

Mediátor képzés
Kiemelt

Mediátor képzés

Egyedülállóan népszerű mediátor képzésünk Magyarországon több helyszínen!

Mediátor képzésünk engedélyeztetési száma

E-000378/2014/D002

Induló mediátor képzéseink

Mediátor képzés 2×3 nap, Budapesten

Nyári időpont: 2017.  augusztus 4-5-6;  11-12-13.
Őszi időpont: 2017. szeptember 8-9-10; 22-23-24.

.

Helyszín: Vista Verde Oktatási Központ oktatóterem, Budapest, József krt. 37-39.

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Pécsett

Időpont: 2017. szept. 15-16-17. és szept. 29-30. október 1.

.

Helyszín: Pécs, Fordan Hotel, konferencia terem

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Debrecenben

Időpont: 2017. szept. 22-23-24;  október 6-7-8.

.

Helyszín: Debrecen, Miklós utca 18.

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Veszprémben

Időpont: 2017. július 28-29-30; augusztus 4-5-6.

.

Helyszín: Veszprém

.

Mit jelent pontosan: “mediátor”?

A mediáció tulajdonképpen közvetítést jelent. Egy olyan speciális konfliktuskezelő, alternatív vitarendező módszer, melyben a mediátor a felek közti vitában semleges harmadik félként jár közben, segít tisztázni a helyzetet és olyan megoldást találni, mely a felek mindegyike számára elfogadható.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) bevezette 2014. március 15-ével a családjog területén a válással és szülői felügyelettel kapcsolatban a kötelező mediáció jogintézményét. Ennek eredményeképpen a mediáció (közvetítői tevékenység) jelentősége a családi jogi vitákban megnőtt, ezen a mediációs területen az esetek növekedése egyértelműen várható.

Az oktatás területén is jelentős változást hozott a nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendelete, mely új jogintézményként bevezette az oktatási mediációt, illetve fegyelmi eljárást megelőző lehetőségként nevesítette a normasértés esetén alkalmazható oktatási mediációt.

A gazdasági jogviták területén is növekedni fog az igény az alternatív eszközök – így a mediáció –  iránt, tekintettel arra, hogy az új  Ptk. a korábbi szabályozástól eltérően, a  kisebb gazdálkodó szervezeteket – kkt., bt. stb. – is felruházta jogi személyiséggel, amelynek következtében ezeknek a vállalkozásoknak is kötelező lett 2014. március 15-től gazdasági vitáikban a per előtti egyeztetés, melynek egyik lehetséges formája a mediáció.

Milyen ismereteket ad át a mediátor képzés?

Engedélyezett képzési programunk a közvetítés (mediáció) alternatív konfliktuskezelés módszerét adja át a képzés részvetőinek. A képzés során önismereti tapasztalattal, új szemlélettel, kommunikációs technikákkal, pszichológiai ismeretekkel  és további készségekkel, tudással gazdagodik minden résztvevő, melyek segítségével alkalmassá válik sikeres mediációs eljárások levezetésére.

A résztvevők a mediáció képzés során felkészülnek a mediáció eszközeinek használatára. Az ehhez szükséges elméleti tudás és szakmai gyakorlat elsajátításával, valamint nagyszámú szimulált esetgyakorlat keretében ismerkedhetnek meg a mediátor feladataival, a mediációs eljárás folyamatával, jogi hátterével, illetve a mediáció különböző alkalmazási területeivel.

A képzésen megszerzett mediációs ismeretek, kommunikációs technikák alkalmazhatók az élet egyéb területein is, egyszerűbb családi, párkapcsolati konfliktusok feloldására is.

Kinek ajánljuk a mediátor képzésünket?

Igazságügyi Minisztérium (IM) és Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv általi engedéllyel rendelkező mediáció képzésünket azoknak ajánljuk, akik gyorsan kívánnak e megnövekedett igényre reagálni egy új szakma  elsajátításával.

A mediátor képzés tartalma

 • Konfliktuselmélet a mediáció tükrében
 • Tárgyalási alapismeretek és készségek
 • Alternatív vitarendezési módok
 • Mediáció elmélete
 • Helyzetgyakorlatok
 • Kommunikációs technikák a mediációba
 • Pszichológiai ismeretek és készségek
 • Mediáció jogi háttere, etikai kódex
 • Mediációs esetek szituációs gyakorlata

 

A jelentkezés feltételei

Kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével erősítheti meg a részvételi szándékát.

A jelentkezéshez felsőfokú végzettség (diploma) szükséges, melynek másolati példányát a jelentkezéshez csatolni kell (elektronikus formátum esetén JPG, vagy PDF).

A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez, előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

Képzésünk nyílt csoportos képzések, melyek a minimum létszám megléte esetén indulnak. A részvételi szándékokat a jelentkezések sorrendjében rögzítjük, maximum 15 főig tudunk csak jelentkezéseket fogadni.

Középfokú végzettség esetén csak tréning formájában végezhető el, de ebben az esetben a díj áfa köteles. Kívánunk nyitni azok felé is, akik még nem rendelkeznek diplomával és szeretnének az életükben változtatni a kommunikációs technikáikon egyszerűbb családi, párkapcsolati, munkahelyi konfliktusaikon, ezért tréning formájában is elvégezhető a mediáció képzésünk.

 

A mediátor képzés helye, időtartama

A képzés 60 órás (6 napos).

BUDAPEST: 2017.  augusztus 4-5-6.;  11-12-13.

BUDAPEST: 2017. szeptember 8-9-10; 22-23-24.

DEBRECEN: 2017. szept. 22-23-24; október 6-7-8.

PÉCS: 2017. szept. 15-16-17 és szept. 29-30. október 1.

9.00-tól-17.45-ig, 6 alkalom, + 1 vizsgaalkalom (kb. 1 óra)

Megengedett hiányzás: 1 alkalom.

Képzés díja

A mediáció képzés díja 60 óra összesen 144.000.- Ft./fő 0% áfa, ami tartalmazza a jegyzet árát és a vizsga díját is.

Ha Ön szociális szektorból jelentkező közalkalmazott, kérem érdeklődjön egyedi támogatásunk iránt.

Igény esetén részletfizetés (2 részletben)

A mediátor képzés elismerése

Igazságügyi Minisztérium által elfogadott képzés, aminek elvégzése, és sikeres vizsga letétele után kérvényezheti a közvetítői igazolvány kiállítást.

AZ IM (KIM) Névjegyzékbe való bekerülés feltétele a közvetői / mediáció szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII.17.) IRM rendelet előírásának megfelelő, sorszámmal ellátott, minimum 60 órát igazoló tanúsítvány, a diploma szerinti képesítésben eltöltött öt év szakmai gyakorlat igazolása és erkölcsi bizonyítvány.

A teljes programot elvégzők a képzés végén sorszámozott TANÚSÍTVÁNYT kapnak. Amennyiben a résztvevő megfelelő minősítéssel csak I. modult végzi el, akkor számára folyamatközi részvételi igazolást állítunk ki. A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele aktív részvétel a gyakorlatokon hatékony, együttműködő részvétel a teljes képzésen, a résztvevő hiányzása nem lépheti túl a megengedett 17%-os (azaz 10 óra) hiányzás mértékét és a képzés legalább „Megfelelt” szintű teljesítése.

Lehetséges mediátor továbbképzések

A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009 (XII. 17.) rendelet kötelező továbbképzést ír elő mindazok számára, akik a Közvetítői Névjegyzékben közvetítőként szerepelnek. A továbbképzési kötelezettség kreditpontok megszerzésével teljesíthető. Képzési központunkban többféle, a továbbképzési kötelezettség teljesítését lehetővé tevő kurzust szervezünk, melyek további gyakorlatias és mindenképpen hasznos ismereteket nyújtanak.

Mediátor trénerek

A minisztériumi előírásoknak megfelelően a mediáció képzésünket nagy szakmai tapasztalattal és közvetítői igazolvánnyal rendelkező szenior mediátor-kiképző trénerek végzik, akik napi szinten végzett mediációs gyakorlattal rendelkeznek, így minden elméleti anyagrészre a saját tapasztalataikból tudnak példákat hozni.

Miért a Vista Verde mediátor képzése?

 • A Vista Verde az új felnőttképzési törvény szerinti engedélyeztetett intézmény. A képzés a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv által engedélyeztetett (akkreditált program).  Engedélyszáma: E-000378/2014/D001 A program lejárati ideje: visszavonásig érvényes.
 • Célkitűzésünk a mediáció alapos megismertetése, mely a visszajelzések szerint képzéseinken meg is valósul.
 • A lehető legszélesebb  elméleti és gyakorlati tudásanyag adjuk át, hogy minden szituációban kompetens lehessen.
 • Komplett nyomtatott tananyagot biztosítunk, ami lefedi a teljes elméleti és gyakorlati részt.
 • Továbbfejlesztett kérdezéstechnika, semlegesbe fordítás, a mondatokban elhangzó üzenetek felismerése és ennek felszínre hozása is szerepel a tanultak között.
 • Mediáció trénereink a hazai legjobb trénerek közé tartoznak, akik magabiztosan adják át tudásukat.
 • A 2014-es polgári törvénykönyvben a mediációval kapcsolatos változtatásokat széleskörűen feldolgozzuk.
 • Egyedi érzékenyítési és mélyítési technikákat tanítunk.
 • Kommunikáció, aktív figyelem terén speciális gyakorlatokkal javítunk (ez a mediátor sikerességének egyik záloga).
 • Képzés zárásakor kipróbálhatja a tanultakat és két fél között mediálhat!

Mediátor képzés 2×3 nap, Budapesten

Nyári időpont: 2017.  augusztus 4-5-6;  11-12-13.
Őszi időpont: 2017. szeptember 8-9-10; 22-23-24.

.

Helyszín: Vista Verde Oktatási Központ oktatóterem, Budapest, József krt. 37-39.

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Pécsett

Időpont: 2017. szept. 15-16-17. és szept. 29-30. október 1.

.

Helyszín: Pécs, Fordan Hotel, konferencia terem

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Debrecenben

Időpont: 2017. szept. 22-23-24; október 6-7-8.

.

Helyszín: Debrecen, Miklós utca 18.

.

Mediátor képzés 2×3 nap, Veszprémben

Időpont: 2017. július 28-29-30; augusztus 4-5-6.

.

Helyszín: Veszprém

.


 

További információ:
Kovács Zoltán, tel: +36 70 321 18 69, e-mail: info@vistaverde.hu

Oktatók:

Nincs hozzászólás

Nem kommentelhető.