Előzetes tudásmérés

FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Előzetes tudásmérés

előzetes tudásmérés, minden rendben

Az előzetes tudásmérés célja:

A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a képzésre jelentkező felnőtt lehetőség szerint a korábban megszerzett tudására, kompetenciáira, ismereteire alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a képzés eredményes elvégzéséhez és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges ismereteket, készségeket.

A szolgáltatás további előnye, hogy maga az oktató is tájékozódik a jelentkező szakterületre vonatkozó tudásszintjéről, tudásának erős, illetve fejlesztendő oldalairól. Az előzetes tudásszint beszámítása lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkező a képzés egy része (egyes tananyagegységek elvégzése) alól esetlegesen mentességet szerezzen, ezáltal kevesebb óraszámban vegyen részt a képzési folyamatban.

Beszámítás esetén a képzés időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is.

Az előzetes tudásmérés igénybevételének, lebonyolításának módja:

A Vista Verde ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas helyiségben) szóban méri fel a résztvevők tudását. A lebonyolítás a szakmai vezető jelenlétében és ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát. A szakmai vezető témakifejtés keretén belül felméri a jelentkező szakmai képességeit, és egy erre a célra szolgáló kompetencia-mérő lapon rögzíti a felmérés eredményeit, észrevételeit, megjegyzéseit. Az értékelés a szóban elhangzottak alapján történik. Az eredmény minősítése kétféle lehet: megfelelt (60% és felette) vagy nem felelt meg (60% alatt).

Amennyiben a jelentkező nem kíván élni az előzetes tudásmérés lehetőségével, vagy 60%-osnál gyengébb teljesítményt mutatott, úgy automatikusan az első tananyagegységnél kezdi el a képzési folyamatot.

Akiknek ajánljuk:

Az előzetes tudásmérés szolgáltatásunk igénybevételét minden jelentkezőnek ajánljuk, hogy a számukra legoptimálisabb feltételek mellett kezdhessék meg a képzést.

Az előzetes tudásmérés igénybevételének díja:

Az előzetes tudásmérés szolgáltatás díjmentes.

További információ:
Kovács Zoltán, tel: +36 70 321 18 69, e-mail: info@vistaverde.hu