Tájékoztató a közvetítők szakmai továbbképzési kötelezettségéről

hasznos, alma, továbbképzés

Tájékoztató a közvetítők szakmai továbbképzési kötelezettségéről

A közvetítői törvény előírja, hogy a közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében a természetes személy közvetítőt továbbképzésben történő részvételi kötelezettség terheli. A továbbképzés 5 éves időtartamú, egymást folyamatosan követő továbbképzési időszakokban történik. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett névjegyzékbe vételének napja. A továbbképzésre kötelezettnek a közvetítők szakmai képzéséről és továbbképzéséről szóló rendeletben meghatározott, a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként elismert képzések valamelyikén kell részt venni, és annak elvégzését a miniszter részére igazolnia.

A továbbképzési kötelezettség kreditpontok megszerzésével teljesíthető. Egy továbbképzési időszakban 50 kreditpontot kell elérni. A következő továbbképzési forma elvégzésével szerezhető kreditpont:


 1. Közvetítői alapképzés elméleti moduljának elvégzése;
 2. Közvetítői alapképzés gyakorlati képzés valamelyik módozatának elvégzése:
  • legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában szimulált esetgyakorlat;
  • legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában mentorált esetgyakorlat;
  • legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában esetmegbeszélő csoportban részvétel;
  • legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában esettanulmány készítése;
  • legalább egy befejezett, teljes közvetítői ügy vonatkozásában módszerspecifikus szupervízió.
 3. A képzést szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása.
 4. Közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel.

Egy továbbképzési forma elvégzéséért 10 továbbképzési kreditpont jár. Az 1-4. szám alatt felsorolt továbbképzési formák közül legalább kétféle továbbképzési formát kell elvégezni. Szakmai konferenciaként olyan konferencia vehető figyelembe, amelyen legalább 3 előadás tárgya a polgári jogi közvetítés. Legfeljebb 3 szakmai konferencia vehető figyelembe egy továbbképzési időszakban.

Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell megküldeni az Igazságügyi Minisztérium részére.
A továbbképzésre azon intézmények adhatnak kreditpontot, melyek az Igazságügyi Minisztérium weboldalán feltüntetett közvetítői szakmai képzést folytató képzőintézmények listáján szerepelnek.

A lista weboldala: Igazságügyi Információk

Az igazolás elmulasztása a közvetítői névjegyzékből való törlést eredményezi.

Nincs hozzászólás