FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Az előzetes tudásmérés célja

A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a képzésre jelentkező felnőtt lehetőség szerint a korábban megszerzett tudására, kompetenciáira, ismereteire alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a képzés eredményes elvégzéséhez és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges ismereteket, készségeket.

A szolgáltatás további előnye, hogy maga az oktató is tájékozódik a jelentkező szakterületre vonatkozó tudásszintjéről, tudásának erős, illetve fejlesztendő oldalairól.

Az előzetes tudásszint beszámítása lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkező a képzés egy része (egyes tananyagegységek elvégzése) alól esetlegesen mentességet szerezzen, ezáltal kevesebb óraszámban vegyen részt a képzési folyamatban.

Beszámítás esetén a képzés időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is.

A Vista Verde ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas helyiségben) szóban méri fel a résztvevők tudását.

  • A lebonyolítás a szakmai vezető jelenlétében és ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát.
  • A szakmai vezető témakifejtés keretén belül felméri a jelentkező szakmai képességeit, és egy erre a célra szolgáló kompetencia-mérő lapon rögzíti a felmérés eredményeit, észrevételeit, megjegyzéseit.
  • Az értékelés a szóban elhangzottak alapján történik. Az eredmény minősítése kétféle lehet: megfelelt (60% és felette) vagy nem felelt meg (60% alatt).

Amennyiben a jelentkező nem kíván élni az előzetes tudásmérés lehetőségével, vagy 60%-osnál gyengébb teljesítményt mutatott, úgy automatikusan az első tananyagegységnél kezdi el a képzési folyamatot.

Az előzetes tudásmérés szolgáltatásunk igénybevételét minden jelentkezőnek ajánljuk, hogy a számukra legoptimálisabb feltételek mellett kezdhessék meg a képzést.

Az előzetes tudásmérés szolgáltatás díjmentes.

AKTUÁLIS

Online konfliktuskezelés

Biztosan sokan tapasztalták már meg, akár saját bőrükön, akár külső szemlélőként, hogy egy ingerültebb hangvételű email vagy chatüzenet hogyan fajul véres konfliktussá, hogyan csapnak össze

Bővebben »