vistaverde.hu
Vista Verde fekvő logó

Előzetes tudásmérés

Karrier tanácsadás

FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Az előzetes tudásmérés célja

A szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a képzésre jelentkező felnőtt lehetőség szerint a korábban megszerzett tudására, kompetenciáira, ismereteire alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a képzés eredményes elvégzéséhez és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges ismereteket, készségeket.

A szolgáltatás további előnye, hogy maga az oktató is tájékozódik a jelentkező szakterületre vonatkozó tudásszintjéről, tudásának erős, illetve fejlesztendő oldalairól.

Az előzetes tudásszint beszámítása lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkező a képzés egy része (egyes tananyagegységek elvégzése) alól esetlegesen mentességet szerezzen, ezáltal kevesebb óraszámban vegyen részt a képzési folyamatban.

Beszámítás esetén a képzés időtartama és ütemezése mellett módosulhat annak díjazása is.

A Vista Verde ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas helyiségben) szóban méri fel a résztvevők tudását.

  • A lebonyolítás a szakmai vezető jelenlétében és ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát.
  • A szakmai vezető témakifejtés keretén belül felméri a jelentkező szakmai képességeit, és egy erre a célra szolgáló kompetencia-mérő lapon rögzíti a felmérés eredményeit, észrevételeit, megjegyzéseit.
  • Az értékelés a szóban elhangzottak alapján történik. Az eredmény minősítése kétféle lehet: megfelelt (60% és felette) vagy nem felelt meg (60% alatt).

Amennyiben a jelentkező nem kíván élni az előzetes tudásmérés lehetőségével, vagy 60%-osnál gyengébb teljesítményt mutatott, úgy automatikusan az első tananyagegységnél kezdi el a képzési folyamatot.

Az előzetes tudásmérés szolgáltatásunk igénybevételét minden jelentkezőnek ajánljuk, hogy a számukra legoptimálisabb feltételek mellett kezdhessék meg a képzést.

Az előzetes tudásmérés szolgáltatás díjmentes.

AKTUÁLIS

MBSR-well-being

A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre

Bővebben »