vistaverde.hu

NYERJ TRÉNERKÉPZÉST 50% KEDVEZMÉNNYEL!​

Nyerj trénerképzést

Játékszabályzat 2019.03.20

1. Szervezés és lebonyolítás
A nyereményjáték szervezője a Vistaverde Bt. (székhelye: 1174 Budapest Létai András utca 6., adószám: 28580223-2-42) (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a játékhoz tartozó nyereményjátékra invitáló posztban.
2. Részvételi szabályzat
A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, A nyereményben nem részesülhetnek a Vistaverde Bt. és alkalmazottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.
3. A nyereményjáték ideje
A nyereményjáték 2019. március 20. – 2019. április 3. 24:00 óráig tart.
4. A nyereményjáték menete
A nyereményjáték során a játékosoknak a Vistaverde Bt. oldalán (facebook.com/Vista.Oktatasi.Kozpont) a 2019. 03. 20.-i nyereményjátékra invitáló leírás szerint min.1 max. 2 perces videó készíthető a megjelölt témában.
Készíts egy 1-2 perces videót 🎥, amiben elmondod, hogy
Mit vársz ettől a képzéstől?
Mire szeretnéd használni az itt megszerzett tudást?
A nevezésre szánt emailben fel kell tüntetni a pályázó nevét, telefonszámát.
Egy játékos csak egy videóval nevezhet, ellenkező esetben nem érvényes a nevezés. Csak a játék végéig beérkezett anyagokból sorsolunk.
5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:
A nyereményjáték lezárultával a Vistaverde Bt. Facebook oldalán egy külön posztban, 2019.04.4-én közzéteszi a nyertes nevét.
A játékban résztvevők 50% kedvezményt (240.000 Ft-nak megfelelő értékben) nyerhetnek a Vistaverde Bt. által szervezett Belső tréner képzésre, melynek indulási ideje 2019. 04. 06.
Eredményhirdetés: 2019. 04. 04.
A Lebonyolító a nyereményjáték lezárultával 1 nyertest és 1 pótnyertest választ.
A nyeremények esetleges adóvonzata a Szervezőt terheli.
A Szervező a nyertest a Facebook felületén egy posztban értesíti nyereményéről. A nyertesnek 2 munkanapon belül kell Facebook üzenetben választ küldenie, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. Erről a Vistaverde Bt. újabb Facebook posztban értesíti a játékban résztvevőket. Ha a pótnyertes sem küld Facebook üzenetben választ 2 munkanapon belül, akkor a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad.
6. Adatkezelés
A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.
7. Záró rendelkezések
Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
Vistaverde Bt.
Kelt: 2019.03.20.

A játék április 3. 23:59-ig tart, a nyertest április. 4-én sorsoljuk!

Vista Verde logó