vistaverde.hu
Vista Verde fekvő logó

Kapcsolatépítési és együttműködési tréning

A 16 tanórás (2 napos) képzés a résztvevők általános kommunikációs műveltségének növelését, valamint specifikus kapcsolatépítési kompetenciákinak fejlesztését célozza, illetve hozzájárul a kommunikációs tudatosság fejlődéséhez, a kommunikációs eszköztár bővítéséhez, mely által a résztvevők eredményesebbek lesznak üzleti partnereikkel folytatott kapcsolatépítésben.

1. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, kétszereplős kommunikációs helyzetek

A 4 x 1,5 órás modul célja, hogy a részvevő szituációs és szerepjátékok segítségével elsajátítsa, miként lehetséges olyan ügyfélélményt (customer experience) nyújtani, mely növeli ügyfele elégedettségét és elköteleződését. További cél az együttműködő és problémamegoldó készség fejlesztése, az ügyfélszenzitivitás növelése, valamint olyan technikák elsajátítása, melyek növelik az értékesítési élményt.

 • A tárgyalások kommunikációja
 • A tárgyalói testbeszéd alkalmazása: kapcsolatfelvétel, szemkontaktus, kapcsolattartás a partnerrel, hangsúly, mimika, szóhasználat stb.
 • A kellemes hang, hangerő és beszédstílus hatékony kommunikáció a tárgyalások során
 • A tárgyalások irányítása az eredményesség függvényében a kitűzött cél elérésének érdekében
 • A rábeszélés technikája
 • A meggyőző beszéd
 • Interjúk vezetése
 • A partner őszinte feltárulkozásának elősegítése
 • A megbeszélések értekezletek levezetése
 • Az együttműködések elősegítése
 • A megbeszélések dinamikája a nyilvánosságtól való félelem csökkentése, a kreativitás fejlesztése
 • A prezentáció előtti és alatti stresszt, félelem kontrollálása
 • Kríziskommunikáció
 • A népszerűtlen intézkedések bevezetése
 • A kedvezőtlen hírek bejelentése
 • Zavaró tényezők
 • Kommunikáció a váratlan helyzetekben

2. modul: Asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés

A 4 x 1,5 órás modul célja, hogy a részvevők szituációs gyakorlatok és szerepjátékok segítségével képesek legyenek az önérvényesítő magatartás tudatos, személyre szabott kialakítására, a különböző kommunikációs stílusok megkülönböztetésére, az érdekérvényesítésre az együttműködés mértékének függvényében, valamint megismerjék és elsajátítsák a hatékony kommunikáció építőköveit.

 • A négy viselkedési mód (passzív, agresszív, passzív-agresszív, asszertív) meghatározása
 • Az önérvényesítés (asszertivitás) definíciója, lényege
 • Zajok, és gátló tényezők
 • Kommunikációs zajok rendszerbe foglalása
 • A hatékony kommunikáció építőkövei
 • A hatékony kommunikációt gátló tényezők
 • Új kommunikációs technikák elsajátítására való nyitottság elősegítése
 • A hatékony kommunikáció kritériumainak, elemeinek beazonosítása
 • A kommunikációt segítő technikák megismerése és begyakoroltatása
 • Az asszertív kommunikáció jelentősége a konfliktuskezelésben valamint a problémamegoldásban
 • A kommunikációs stílusok megkülönböztetése az érdekérvényesítés és az együttműködés mértékének függvényében
  (Az agresszív, a szubmisszív és asszertív kommunikációs jegyek beazonosítása)
 • Az asszertív kommunikáció technikáinak megismerése és gyakorlása
 • Konfliktuskezelési stílusok megismerése, önismeret
 • Konfliktuskezelési stílusok összefüggései az asszertív kommunikáció típusaival

A tréning eredménye

 • Kapcsolatépítés fázisainak és a fázisok sajátosságainak megismerése
 • Tárgyalástechnika alapjainak és az eredményesség eszközeinek elsajátítása
 • Kritika meghallása és feldolgozsa
 • Krízishelyzetek észrevétele.
 • Saját kommunikációs stílus megismerése
 • Kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztár bővülése
 • Kommunikációs helyzetek jellegzetes sajátosságainak megértése.
 • Gondolatok megfoalmazása az adott helyzethez és partnerhez leginkább alkalmas módon
 • Önérvényesítő kommunikáció működtetése
 • Asszertív kommunikáció verbális és non verbális sajátosságainak, eszköztárának megismerése és alkalmazása

A 8 x 1,5 órás csoportos tréning díja 50.000 Ft/fő + Áfa

Regisztráció

  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.

  TOVÁBBI KÉPZÉSEK

  Mediatorkepzes 100x100 ikon

  MEDIÁTOR KÉPZÉS

  Munkavállalói elégedettségfelmérés ikon

  BELSŐ TRÉNER KÉPZÉS

  mediáció továbbképzés

  MEDIÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉS

  life coach továbbképzés

  COACH TOVÁBBKÉPZÉS

  Kiemelt

  AKTUÁLIS

  MBSR-well-being

  A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre

  Bővebben »