Vista Verde fekvő logó

Mediátor képzés

Hamarosan induló képzésünk Budapesten:

Kontakt órás Mediátor képzés Budapesten
7 nap, 70 óra

Képzés dátumai:
2023. március 14., 21., 28., április 04., 11., 18., 25.,
9:00h - 17:00h

A mediátor képzés díja:

70 óra összesen 220.000 Ft/fő/70 óra, +27% áfa, ami tartalmazza a jegyzet árát, valamint a vizsga díját is.

Részletfizetés lehetésges!

A képzés megnevezése: Facilitatív és transzformatív mediáció  (diplomához kötött)

A képzés megnevezése: Konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése,

mediáció módszertanára épülő tréning tréning
nincs diplomához kötve, közvetítői igazolvány nem váltható ki az elvégzése után.

Ismerkedjünk meg a mediációval:

A mediáció egy alternatív konfliktuskezelési módszer, melynek során a konfliktusban álló feleknek, egy harmadik, semleges fél, a mediátor segít megtalálni a mindkettőjük számára kölcsönösen elfogadható megoldást.

A mediátor különböző kommunikációs és konfliktuskezelési technikákkal irányítja a beszélgetést. A cél az, hogy a felek megegyezésre jussanak jogi közbelépés nélkül.

Milyen területeken alkalmaznak mediátort?

Gazdasági területen az elmúlt években nagyon elterjedt a mediátor közbenjárása, ugyanis a cégek elkerülhetik a magas perköltségeket, ha sikerül jogi közbelépés nélkül megegyezni. De a Ptk. korábbi szabályozásától eltérően, a kisebb gazdálkodó szervezeteket (így a kkt, bt) is felruházta jogi személyiséggel, melynek következtében ezeknek a vállalkozásoknak is kötelező lett 2014. március 15-től gazdasági vitákban per előtti egyeztetés, melynek egyik lehetséges formája a mediáció.

Fontos szektorrá vált a családjog területe is, ugyanis az új Polgári Törvénykönyv (Ptk) bevezette, hogy válással és szülői felügyelettel kapcsolatban kötelező a mediáció jogintézménye. 

Az oktatás területén is változást hozott a nemzeti köznevelési törvény, mivel új jogintézményként bevezette az oktatási mediációt, mely fegyelmi eljárást megelőző lehetőségként áll rendelkezésre.

Mindezeken felül hazánkban elterjedőben van a civil mediáció is, amikor a felek egy hétköznapi vita kapcsán fordulnak mediátorhoz, hogy megelőzzék a vita súlyosbodását, például egy bérház lakói egy építkezés kellemetlenségei miatt, két autótulajdonos egy koccanás ügyében, egy édesanya a kamasz gyermekével, vagy egy fiatal pár egy örökölt vagyon sorsa miatt.

Ki a mediátor és mi a mediáció?

A mediátor a konfliktuskezelés során segíti a résztvevők egymásról kialakított képének humánusabbá alakítását. Amikor meglátjuk a másikban rejlő emberségességet, magunkra ismerünk és feltámad bennünk az együttérzés. Ezt még könnyebben előidézhetjük a különböző szükségletek összehangolásáért végzett folyamatban.

 

A mediáció nem más, mint egy beszélgetés facilitálása. A mediációs ülésen a transzformatív, facilitatív technikát alkalmazzuk. A mediáció során azt kell elérnünk, hogy a felek kommunikációját segítsük olyan módon, hogy eljussanak egymás megértéséhez és az egymáshoz való kapcsolódáshoz, – ahelyett, hogy tovább folytatnák az ellenállást és konfrontációt kiváltó kommunikációt.

Gyakori motívum a mediációban, a korábban fájdalmasan megélt, csalódást okozó kapcsolatok helyreállítása, melyekben a felek küzdenek a közös bizalom újrateremtéséért. A mediáció különösképp értékes, amikor nehezen megoldható konfliktusaink vannak olyan kapcsolatokban, melyekkel igazán törődünk (például családtagok, barátok, szomszédok vagy kollégák esetében).

A mediátor az üléseken pártatlan harmadik félként van jelen. Nem feladata, célja, hogy állást foglaljon az egyik vagy a másik fél mellett, nem keresi a hibást, az igazságot, hanem vezeti és támogatja a konfliktusban lévő feleket a nézeteltéréseik  megértésében és abban, hogy egy mindkettőjük által elfogadott megállapodás születhessen a mediációs folyamat végeztével.

Kiknek ajánljuk a mediátor képzést?

 • akik az IM által vezetett névjegyzékbe bejegyzett mediátorok szeretnének lenni
 • akik hisznek abban, hogy a konfliktushelyzetekben egymás elnyomása helyett létrejöhet egy win-win kimenetel
 • akik hatékonyabban szeretnék kezelni konfliktusaikat
 • akik segítő munkájuk során (pl. pedagógus, családsegítő szakember, pszichológus… stb.) fel tudják használni a mediáció eszköztárát
 • akiket gyakran keresnek meg konfliktusos helyzetekkel és szeretnének hatékony segítséget nyújtani kollégáknak, barátoknak, családtagoknak

Mit fogsz tanulni a képzés során?

 • A képzésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati technikák elsajátítására
 • A megfelelő kérdezéstechnika elsajátítása segít felszínre hozni kulcsfontosságú részleteket, amelyek tovább gördítik a beszélgetés fonalát
 • Kommunikációs technikákat, amivel kézben tartod a vitafolyamatot
 • A nehéz ügyfelek sem fognak olyan vészesnek tűnni a képzés végére
 • Mi lesz a képzés után? Támogatunk tudásod bővítésében, és irányt mutatunk az elinduláshoz
jog ikon

Jog

pszichológia

Pszichológia

 

Önismeret

Önismeret

konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés

mediátori

Mediátori alapismeretek

Tematika

I. Mediátori kompetenciák, készségek, attitűd

II. Érzelmek, szükségletek

III. Konfliktuselmélet a mediáció tükrében

IV. Kommunikáció a mediációban

V. Karakterek és tolerancia

VI. Az alternatív vitarendezési módok

VII. A mediáció elmélete

VIII. Mediációs folyamat

  • Előkészítő beszélgetés
  • Közös mediációs ülés

IX. A mediáció jogi háttere

Milyen változásokat fogsz tapasztalni önmagadon a képzés végeztével?

Családi mediátor ikon
 • Nem fogsz tartani a konfliktushelyzetektől
 • Fejlődni fog az önismereted
 • Jobb lesz a kommunikációd
 • Jobban átlátod a feszült helyzeteket
 • Határozottabbá válsz

A képzésbe való becsatlakozás feltételei

Kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével erősítheti meg a résztvételi szándékát.

A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolatának elküldése az info@vistaverde.hu e-mail címre (elektronikus formátum, JPG, vagy PDF).

A jelentkezés nincs szakmai végzettséghez, ill. előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

A részvételi szándékokat a jelentkezések sorrendjében rögzítjük, maximum 15 főig tudunk jelentkezéseket fogadni.

Szakmai felelős

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán

Mediátor, Coach, Tréner

+36 70 321 18 69
info@vistaverde.hu

Sokat dolgozok azon, hogy a képzéseinket a kiváló szakembereinken túl a minőségi tudásanyag átadása is jellemezze.

A felnőttképző intézmény engedélyszáma: E2022/000114

Képzésünk az Igazságügyi Minisztérium által elfogadott képzés, aminek elvégzése és sikeres vizsga letétele után Tanúsítványt állítunk ki, amivel kérvényezheted a KÖZVETÍTŐI IGAZOLVÁNY kiállítását.

AZ IM (KIM) Névjegyzékbe való bekerülés feltétele

 •  A közvetítői / mediátori szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009.(XII.17.) IRM rendelet előírásának megfelelő, sorszámmal ellátott, minimum 60 órát igazoló tanúsítvány,
 • a diploma szerinti képesítésben eltöltött öt év szakmai gyakorlat igazolása és erkölcsi bizonyítvány.

A teljes programot elvégzők a képzés végén sorszámozott TANÚSÍTVÁNYT kapnak.

 • Amennyiben a résztvevő megfelelő minősítéssel csak az I. modult végzi el, akkor számára folyamatközi részvételi igazolást állítunk ki.
 • A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele az aktív részvétel a gyakorlatokon,
 • hatékony, együttműködő részvétel a teljes képzésen.
Mediátor munka közben

TRÉNEREK

Felnőttképzőként, segítőként, az elmúlt években sok területeken volt szerencsém tapasztalatot szerezni, mindezt alkalmazottként és tulajdonosként is. Multinacionális és kisvállalati környezetben . Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezem, ebből az elmúlt 10 évben az önismeretem fejlesztésére fektettem nagy hangsúlyt.

A kommunikációs stílus javítása és az AVR alapú konfliktuskezelés területeken 8 éve fejlesztem magam, és a nálunk tanuló felnőtteket. Ezidő alatt, több száz ülésen vettem részt, a következő területeken: Pénzügy, értékesítés, könnyűipar, FMCG, állami szektor, kereskedelem, olajipar, felsővezetői, alkalmazotti, és HR. Magánszemélyek a legkülönbözőbb témákkal keresnek fel minket, így az élethelyzetek számos területével foglalkoztam, dolgoztam. klienseimmel.

A multinacionális cégek világából érkezve, 17 éve dolgozom a kommunikáció különböző területein. Ez idő alatt mind vezetőként, mind oktatóként, trénerként, az utóbbi időben pedig coach-ként is kipróbálhattam magam.

Egy, a pénzügyi szférában piacvezető cég márkakommunikációja és szervezeti belső kommunikációja mellett a cég 1400 fős Értékesítési Hálózatában és közel 80 fős Contact Centerében dolgozó kollégák oktatásával és tréningjével is foglalkoztam. Így több száz eladástechnikai, értékesítői, kommunikációs, konfliktuskezelési, és vezetői kompetenciák erősítésével kapcsolatos tréning megtartása van már a tapasztalataim között.

Az elmúlt években középvezetőként rengeteg kihívás elé állított a munkám, mely során lehetőségem nyílt fejleszteni vezetői készségeimet, a másokkal való együttműködést, a multitaskingot, az idő-menedzsmentet, szervezést és más egyéb készségeimet. Megoldás-orientált vezetőként is rá kellett jönnöm, hogy az emberi kapcsolatok minden konfliktusban és problémában jelen vannak, még akkor is ha úgy tűnik, hogy jelenleg nem ezek vannak a fókuszban. Szervezetfejlesztőként hiszek abban, hogy az elégedettség kulcsa a jó csapat.

Pszichológiai tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdtem, majd a BME-n folytattam, ahol egy rendkívül gyakorlatias mesterképzésben volt szerencsém részt venni. Munka- és szervezetpszichológusként hiszek abban, hogy megfelelő energiabefektetéssel mindenhol elérhető a gondtalan, önfeledt munkavégzés. A legnagyobb támaszunk ebben a kapcsolatok ereje.

Szakvizsgázott jogászként, mediátorként, illetve coaching szemlélettel dolgozó konfliktuskezelési és karrier-tanácsadóként támogatom a hozzám fordulókat. Jogi diplomámat illetve az általános és igazságügyi mediátori végzettségemet a Miskolci Egyetemen szereztem. A közvetítői szakmai gyakorlatom büntetőjogi mediációban töltöttem.

Számos jogterülettel foglalkoztam már és perképviselőként is fontos volt számomra, hogy a felek a lehető legjobban megértsék egymás álláspontját. Megtanultam, hogy a kölcsönösen sikeres tárgyalás alapja az információk egymás számára is érthető megosztása. Küldetésemnek érzem, hogy mindenki eligazodhasson a jog útvesztőiben, ezért évek óta segítek másoknak beazonosítani az ügyükkel érintett jogterületet, szabályozást és annak értelmezését. Emellett hiszek a közösségépítés erejében is, amit egy szakmán belül kiemelt jelentőségűnek tartok, mert annak tagjai egyszerre támogathatják egymást és tehetik sikeresebbé magát az adott hivatást is.

ONLINE JELENTKEZÉS

  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.