vistaverde.hu
Vista Verde fekvő logó

BUSINESS COACH KÉPZÉS

"Az önmagunkról alkotott kép és a szokásaink jellemzően együtt mozognak.
Változtasd meg bármelyiket, és a másik automatikusan változni fog."

Maxwell Maltz

INFORMÁCIÓK MEGÚJULT business coach alapú képzésünkről

BUSINESS COACH KÉPZÉS

Következő képzésünk várható indulása:
2023. május 10.

130 órás (13 alkalom)
Ár: 540.000 Ft (+ 27% Áfa)

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000378/2014

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ A BUSINESS COACH KÉPZÉSRŐL

Egyeztess időpontot velünk egy személyes konzultációra a Vista Verde irodájában, ahol már most felteheted a számodra fontos kérdéseket!

A business coach a coaching folyamat kezdetén segít az ügyfelének, hogy pontosítsa céljait, és ismerje fel a célja elérését gátló nehézségeket. Miután tisztában vannak a problémával, a coach segít, hogy az ügyfele rájöjjön, mit kell tennie a továbbiakban, és min kell feltétlenül változtatnia ahhoz, hogy egyenesebben lépkedhessen a célja fele. Ezt megerősítik az ezután következő visszajelzések a coachtól, amelyek segítik az ügyfelet a kijelölt térben mozogni, és a céljáért küzdeni.
A Business Coach cégvezetőket, az üzleti világban dolgozó embereket ösztönöz arra, hogy sikeres vállalkozást vezethessenek, és sikeresek lehessenek a munkájukban. Segít, hogy az ügyfél minden potenciálját felfedezhesse, vezetői kompetenciái tovább erősödjenek, és a későbbiekben, felhasználva ezeket az erősségeket, kiálljon magáért, és használva önbizalmát, előrehaladjon az üzleti világban.

Célunk olyan Coachok képzése, akik hatékony segítséget tudnak nyújtani az üzleti vagy életviteli problémák feltárásában. A coach feladata, hogy a kliens dilemmáját megértse,  és egy más szemszögből mutassa meg, definiálja a kliensének. A folyamat célja, hogy egy, a coachee (kliens) számára elfogadható, megvalósítható tervet dolgozzanak ki, ami elég pontos ahhoz, hogy a kliens belevágjon a megvalósításba. Tehát célunk az, hogy a nálunk végzett coach a képzésen tanult eszközöket magabiztosan, a szituációnak megfelelően kezelje, miután kiépítette a munkához szükséges bizalmi légkört, értse és használja az értő figyelem, aktív hallgatás és kérdezéstechnika módszertanát.

A képzés másik célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a nemzetközi szervezetek, EMCC, ICF által definiált coach kompetenciák alapelveit, módszereit, szemléletmódját, valamint az olyan probléma megoldási, konfliktuskezelési és változás-menedzsment ismereteket, melyek segítségével nagy hatékonysággal érjenek el komoly sikereket az üzleti és a magánéletben egyaránt.
Célunk továbbá, hogy segítsük és támogassuk a nálunk végzett coach hallgatókat saját vállalkozásuk beindításában, az én márka építésében, hogy megtalálják a saját erősségeiknek megfelelő célcsoportot, sikeresen tudják használni az online és offline marketing eszközöket, hogy aztán kreativitásuknak, kitartásuknak köszönhetően felkészülten tudjanak elindulni a kitűzött céljuk felé.

A coaching alapok elsajátításával fejlődik:

 • az önismeret,
 • az önreflexió,
 • a saját motivációs rendszer feltérképezése,
 • az asszertív kommunikáció,
 • a hatásos kérdezéstechnika,
 • az értő figyelem.

És azon túl, nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati képzésre, mint, szimulált esetgyakorlatok coach-olása, a coaching elemeinek (pl. célkitűző háromszög-beszélgetés, etikus visszajelzés a megrendelő számára) gyakorlására.
A program során külön modulban oktatjuk a coach vállalkozás elindításához, az “én-márka”(self-branding) felépítéséhez szükséges tudnivalókat.

Képzésünk tematikáját úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők a coaching módszertan elméletének és gyakorlatának elsajátítását követően képesek legyenek tudásukat kiegészíteni egy munka- és szervezetpszichológiai szemléletmóddal, mely támogatja a mélyebb megértést.

1. Modul: Ismerkedés önmagunkkal és a coachinggal (1-2. nap)

Az első modul kiemelten fontos helyet képvisel a képzés menetében, mivel ez a csoportalakulás első szakasza is. A képzés során a résztvevők gyakran saját önismeretükkel dolgoznak, és első körben saját magukon tpaasztalhatják meg a coaching jótékony hatását.
Ebben a szakaszban kiemelt szerepe van a bizalomépítésnek, ezért a trénereknek ebben a blokkban nem csak az elméleti és gyakolrati tudás átadására kell különös figyelmet fordítaniuk, hanem a csoportdinamika lakulására is, hogy a csapattagok minél hatékonyabban tudjanak együttműködni a teljes képzés során.

A bizalom elmélyítése, és a coaching alapfogalmainak megismerése során a résztvevők egyben egy „önismereti tréningen” vesznek részt, hiszen minden segítő szakma alapja az önismeret, így ez elengedhetetlen része a business coaching megalapozásának. A képzés felépítésének érdekessége, hogy minden önismereti rész egyben coaching eszköz is, melyet a későbbiekben az ülések folyamán is be tudnak építeni a coachok munkájukba. A képzési napok során ügyelünk arra, hogy minden megismert eszköz mélyítse a résztvevők önismeretét, s közben megismerjék az eszköz hasznosságát a coachingban, kiemelve, hogy a folyamat mely szakaszában, és milyen típusú elakadásnál érdemes az adott eszközt használni.

Coaching alapok

• A coaching alapfogalmai
• A coaching határ- és társterületei
• A coach szerep- és felelősségikörei
• Egy coach legfőbb kompetenciái
• Aktív hallgatás, az egyik legerősebb coach eszköz
• Önreflexió jelentősége

A coaching módszertana

 • A coaching folyamata
 • Az első találkozások: Akvizíciós és háromszög beszélgetés
 • Coach etika
 • Coach szerződés
2. Modul: Coaching folyamat felépítése (3-5. nap)

A második tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a business coaching folyamatát, valamint a coach szemléletmód alkalmazásának lehetőségeit a különböző gazdasági színtereken. Továbbá kiemelt cél, hogy elsajátítsák az olyan coachinghoz elengedhetetlen gyakorlati kompetenciákat, mint az aktív hallgatás, és a különböző kérdéstípusok megfelelő alkalmazása. Ez a modul továbbá olyan személyes hatékonyságot növelő kompetenciákat fejleszt, mint a célállítás, a tervezés és az időmenedzsment.

Diagnosztika

 • A diagnosztika jelentősége és mélysége a coachingban
 • Diagnosztikai eszköztár

Célállítás, szervezeti célok

 • SMART cél a coachingban
 • Egyéni, csoportos és szervezeti célok kitűzése

Akcióterv, időmenedzsment

 • GROW modell a coachingban
 • Időmenedzsment: az egyik legkedveltebb business coach téma
3. Modul: Kompetenciák a coachingban (6-9. nap)
 

Ezen tananyagegység célja, hogy olyan munkapszichológiai témákkal ismerkedjenek meg a résztvevők, melyek gyakran előkerülnek a business coach folyamatokban a coachee-nál fellépő kompetenciabeli hiányosságokként. Ennek a modulnak tehát szintén kettős gyakorlati haszna van, hiszen a coach eszköztár bővülésén túl mélyíti a résztvevők önismeretét.

DISC személyiségtipológia összefüggései a legfőbb vezetői kompetenciákkal

 • Visszajelzés
 • Delegálás
 • Számonkérés

Kommunikációs stílusok és konfliktuskezelési stratégiák

 • A Thomas-Killmann modell
 • Az asszertív kommunikáció módszertana
 • Arany középút az önérvényesítésben
 • Testbeszéd

Stresszkezelés

 • Burnout-szindróma – a kiégés jelei, megelőzése és megállítása
 • Reziliencia – stresszel szembeni rugalmas megküzdő képesség
IV. Modul: Szervezet és coaching (10-13. nap)


A képzés záró modulja során a korábbi személyes fókuszt áthelyezzük a csoportokra és a szervezetre. Olyan szervezetpszichológiai témákkal találkozhatnak itt a résztvevők, melyek ismerete szükséges a legtöbb szervezetfejlesztési projekt során.

Bár a coaching módszertan alapvetése, hogy a coachnak nem kell feltétlenül értenie ahhoz a témához, amiben támogatja ügyfelét, hiszen nem tanácsadásról beszélünk, mégis fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk az ügyféllel, tehát megértsük azokat a szervezeti vonatkozások, amiket megemlít egy-egy ülés során.

Ez a blokk továbbá kiemelt helyet kap a képzés vezetőfejlesztési céljában, hiszen olyan témákat boncolgat, melyekre a legtöbb vezetőfejlesztő képzésen nem fordítanak figyelmet a kompetenciafejlesztés mellett.

Egy bizonyos hierarchiai szint fölött elkerülhetetlen, hogy egy hatékony vezető átlássa a szervezeti struktúrát, s a teljes képben tudjon gondolkodni. Ehhez ad segítséget a képzés utolsó blokkja.  

 1. Motiváció egyéni, csoportos és szervezeti szinten
 • Motivációs elméletek;
 • Hogyan motiválj egy csoportot?
 • Teljesítményértékelő és ösztönzési – rendszerek
 1. Vezető a szervezetben
 • Vezetési elméletek
 • Agilitás a szervezetben és a coachingban
 • Generációk a szervezetben
 • Szervezeti kultúra és struktúra
 1. HR kompetenciák a coachingban
 • Szervezeti diagnosztika;
 • Szervezeti elégedettség;
 • Belbin féle csoportszerepek
 1. Teamcoaching
 • Csapat és csoport coaching különbségei
 • Csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban
 • Coach, mint vállalkozó
 • Vizsgára való felkészítés
 • Képzés búcsúztatás

 

 • Engedélyezett felnőttképzési intézmény és képzési program
 • Az EMCC és az ICF (Nemzetközi Coach Szövetségek) kompetenciái alapján készített képzési tematika
 • Piacképes szaktudás és módszertan
 • Széles elméleti és gyakorlati tudásanyag átadása
 • Több ezer óra coaching tapasztalattal rendelkező tréner csapat
 • Konzulensi támogatás és egyedülálló Mentor Coaching program
 • Nyomtatott és elektronikus jegyzetanyagok coaching eszközökkel, tesztekkel
 • Valódi és szimulált esetgyakorlatok
 • Tapasztalatcsere, képzés utáni programok, coaching esetmegbeszélések
 • Szakmai segítség az új vállalkozás elindításában

Munkavállalói elégedettség felmérésEMCC – (European Mentoring and Coaching Council)

Az “EMCC Magyarország” az Európai Mentoring és Coaching Szervezet Magyarországi Egyesülete, az EMCC magyarországi tagszervezete. AZ EMCC Európában a legnagyobb és legismertebb coach szervezet, 26 országban van jelen.

Az egyesület legfontosabb tulajdonsága, hogy befogadó. Kiket, miket is fogad be pontosan?

 • mindazokat, akik a coaching folyamatában érintettek: coachokat, mentorokat, vezetőket, HR-eseket, fejlesztőket, valamint a vezetéssel, szervezetfejlesztéssel és személyiségfejlesztéssel foglalkozó tudományok képviselőit
 • a különböző coaching és mentoring módszertanokat, megközelítésmódokat
 • a szolgáltatókat: coaching / mentoring cégeket, vállalkozókat

 Mi az EMCC célja?

Az egyesület célja a mentor és coach szakma nemzetközi színvonalú művelésének meg és elismertetése hazánkban, valamint  hogy – hasznosítva tagjainak széleskörű és sokrétű szaktudását -, meghatározó szerepet töltsön be a minõségi vezetési gyakorlat megvalósításában, az üzleti élet felsõvezetõinek fejlesztésében.

EMCC Magyarország weboldala:

http://emcchu.org/

EMCC weboldala:

http://emcchu.org/emcc/

Bemutató az EMCC egyéni Coach akkreditációjáról:

http://emcchu.org/wp-content/uploads/2015/10/EMCC_HU_KLUB_2016_FEBRUAR_AkkreditacioAZ_1.pdf

A Vista Verde Oktatási Központ az támogat a képzést követően is.

 Mit jelent ez?

Business és Life coach képzésünket az EMCC coach szervezet által támasztott kompetencia szempontrendszernek megfelelve állítottuk össze. 130+20 órában:

 • 130 óra, mely felejthetetlen élményekkel fog gazdagabbá tenni. Az izgalmas elméleti anyagok pillanatok alatt beépülnek a gyakorlatok során, és egy-egy nap úgy eltelik, mint pár perc,  folyamatosan flowban lenni rengeteg boldogsághormon termeléssel jár, így az önismereti feladatok, gyakorlatok sem okoznak erőfeszítést, a mindennapok energikusabban, pörgősebben telnek. A  résztvevőkön ezt a pozitív változást legelőször a mikrokörnyezetük veszi észre, ilyenkor meghozzátok azokat a döntéseket melyeket régóta halogattok, és ebben a pozitív hangulatban az elindulás is könnyebb. 
 • 5 óra Konzultáció, mely telefonos támogatást jelent, az írásbeli coaching feladattal kapcsolatos kérdéseket, irányokat, eszközöket beszéljük át ülésről ülésre. 
 • 5 óra Mentor program, ez 3 db személyes találkozót jelent, ahol a végzett coach részt vehet esetfeldolgozáson, vagy a saját dilemma feldolgozását is elkezdhetjük.  
 • 10 óra egyéni online felkészülés, melyet otthon, a megszokott, kedvenc laptopotok előtt megnézve, pár tesztkérdésre válaszolva ellenőrizhetitek, hogy az adott téma beépült-e a tudatos agyféltekédbe.

Milyen Tanúsítványt kapnak végzett Coach hallgatóink?

Végzett coach hallgatóink, akik részt vesznek a 130+20 órás coach képzésen és sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, egy sorszámozott, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által is jóváhagyott Tanúsítványt kapnak.

Kellő mennyiségű tapasztalat megszerzése után, lehetőség nyílik nemzetközi szinten coacholni, amennyiben EMCC egyéni minősítések megszerzésére is vállalkozol, mint pl. az Európai Egyéni Akkreditáció (EIA) minősítés.

Mindazoknak, akiket érdekel a coaching, és munkájuk, magánéletük során szívesen alkalmaznák a módszer technikáit, eszközeit, a képzés során elsajátított kompetenciákat.

Engedélyezett (korábban akkreditált) business coaching tréningünket elsősorban közép- és felsővezetőknek, HR-eseknek, trénereknek, pszichológusoknak, mediátoroknak ajánljuk, illetve mindazoknak, akik business coach-ként szeretnének megbízásokat vállalni, vagy vezetőként szeretnék elsajátítani és alkalmazni a business coaching szemléletét, készségeit, kompetenciáit.

Kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével erősítheti meg a részvételi szándékát. A jelentkezéshez minimum középfokú végzettség (érettségi) szükséges, melynek másolati példányát a jelentkezéshez csatolni kell (elektronikus formátum esetén JPG, vagy PDF). Képzésünk nyílt csoportos képzések, melyek a minimum létszám megléte esetén indulnak. A részvételi szándékokat a jelentkezések sorrendjében rögzítjük, maximum 15 főig tudunk csak jelentkezéseket fogadni.

Képzésünkről mondták:

Fuchs Szandra Titanilla
business és executive coach, etikett tanácsadó
Tovább olvasom
„Nagyon kompetens oktatóktól tanulhattunk a képzés során. A coaching egy olyan terület, ahol neked is fejlődnöd kell, hogy jól csináld. És ezt a fejlődésünket a legjobb szakemberek támogatták. Sokat lehetett pl. abból is tanulni, hogy Veres Paula egyéni visszajelzéseket adott nekünk. A Vista Verde háttértámogatása pedig végig kitűnő volt. Azt éreztem, hogy mint hallgató, fontos vagyok nekik. Sokrétű ismeretek az ország legjobbjaitól, mind elméletben, mind gyakorlatban. Ez a business coach képzés a Vista Verdénél. Számomra ez nagyon sokat jelentett abban, hogy coach praxisomat beindítsam! Köszönöm a Vista Verde vezetőinek és munkatársainak!”
Róbert
belső business coach, üzletfejlesztő
Tovább olvasom
„Jól strukturált, változatos oktatási anyagot sajátíthattunk el kiváló előadókkal szinte családias hangulatban. Nagyon nagy hangsúly volt a képzés gyakorlati részén, amihez a mai napig vissza tudok nyúlni.”
Toldi Tímea
Tovább olvasom
„Profi oktatók, akik mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbbet átadjanak a tudásukból, gyakorlatorientált oktatás, segítőkészség, támogatás. Az oktatás után is. Csak ajánlani tudom!! Egy csodás önismereti utazáson visznek keresztül észrevétlenül.”
Ország Lilla
Life és Business coach
Tovább olvasom
„Bátran ajánlom a céget. Profi vezetők, szakmailag elismert munkatársak, családias légkör, minőségi képzés.”
Előző
Következő

Ismerj meg minket személyesen!

Nem vagy biztos benne, hogy a Business Coach képzést keresed? Szeretnél többet megtudni az intézményről, a képzésről, a trénerekről és a tematikáról? Egyeztess időpontot velünk egy díjmentes személyes/online konzultációra a Vista Verde irodájában, ahol már most felteheted a számodra fontos kérdéseket!

ONLINE JELENTKEZÉS

  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.

  SZAKMAI FELELŐS

  Hevesi Móni - Vista VerdeHevesi Mónika

  Vállalati kommunikáció szakértő
  +36 30 281 48 56
  monikahevesi@vistaverde.hu

  „Minden sikeres Vezető mögött áll egy coach”. Én is ebben hiszek, és ezt tapasztaltam meg az üzleti életben is.”

  A KÉPZÉSEK OKTATÓ TRÉNEREI

  A Vista Verde a képzések magas színvonalának biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektet a szakmailag kiváló, tapasztalt oktatók megnyerésére, továbbá az Intézmény vezetése tudatosan törekszik arra, hogy csak a szükséges előfeltételekkel és referenciákkal rendelkező trénerekkel működjön együtt.
  Trénereink a hazai coaching szakma elhivatott, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező képviselői.
  Képzésünk trénerei, több ezer óra fejlesztői tapasztalattal, garantálják a kiváló minőségű képzést!

  H. Mónika

  A multinacionális cégek világából érkezve, 17 éve dolgozom a kommunikáció különböző területein. Ez idő alatt mind vezetőként, mind oktatóként, trénerként, az utóbbi időben pedig coach-ként is kipróbálhattam magam.

  Egy, a pénzügyi szférában piacvezető cég márkakommunikációja és szervezeti belső kommunikációja mellett a cég 1400 fős Értékesítési Hálózatában és közel 80 fős Contact Centerében dolgozó kollégák oktatásával és tréningjével is foglalkoztam. Így több száz eladástechnikai, értékesítői, kommunikációs, konfliktuskezelési, és vezetői kompetenciák erősítésével kapcsolatos tréning megtartása van már a tapasztalataim között. A multinacionális környezetben a fluktuáció és a felgyorsult piaci környezet folyamatos változása miatt mindig is központi téma volt a változásmenedzsment, így jó néhány sikeres együttműködés részese voltam a felsővezetők és a munkavállalók közötti kommunikációban az évek során. Hiszek abban, hogy az X és Y generációk között is lehet hatékony az együttműködés és a kommunikáció, vezetői tréningeken ez is gyakori téma.

  Business coachként elsődleges érdeklődésem középpontjában régóta a személyes hatékonyság növelése és ezen keresztül az emberi kapcsolatok minőségének javítása áll. Célom, hogy ügyfeleimet támogassam a bennük lévő képességek kibontakoztatásában, és hozzásegítsem a számukra fontos új készségek elsajátításához.

  Kiemelt coaching területeim:

  •      Önismeret, önbizalom növelése;
  •      Munka és magánélet egyensúlya, Személyes hatékonyság;
  •      Motiválás;
  •      Női vezetők coachingja;
  •      Személyes márka – personal branding;
  •      Kiégés megelőzése és kezelése, Stresszkezelés;
  •      Időgazdálkodás, Delegálás;
  •      Az első 90 nap – hatékony onboarding
  •      Business networking – kapcsolatépítés coaching
  Kedvenc témáim között szerepel a személyiségtipológia. Célom, hogy az általam tartott tréningeken a résztvevőket egy vidám, élményekkel teli tanulás folyamatában kísérjem, amelyben felfedezhetik önmagukat, megtalálhatják erősségeiket és saját, valamint vezetőként csapatuk motivációját, melynek hatására sikeresebbek lehetnek mind a munkájukban, mind pedig a magánéletükben egyaránt.
  Kovács Zoltán

  A Vista Verde tulajdonosaként és ügyvezető igazgatójaként fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek a képzések, szervezetfejlesztő projektek iránt érdeklődőkkel. Több szervezetben szereztem fejlesztőként tapasztalatot multinacionális és kisvállalati környezetben is, alkalmazottként és tulajdonosként is. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem, ebből az elmúlt 10 évben a soft skill típusú fejlődésemre fektettem hangsúlyt.

  Segítő szakemberként, coachként, trénerként, mediátorként, az elmúlt időszakban, a következő területeken szereztem tapasztalatot: Pénzügy, Könyvelés, Értékesítés, Kontrolling, fejvadászat, autóipari, kereskedelmi, olajipari, felsővezetői, tulajdonosi, alkalmazotti, és HR területen dolgoztam klienseimmel.

  Kedvenc feladataim közé tartozik még az új trendek, ismeretek felkutatása, ill. ezek magas színvonalú beintegrálása képzési kínálatunkba. Fontos számomra továbbá, hogy oktatói gárdánkat olyan trénerek alkossák, akik használható és azonnal beépíthető tudást tudnak átadni a résztvevőknek.

  Segítőként, kedvenc területeim:

  •      Önismeret, önbizalom növelése
  •      Munka és magánélet egyensúlya
  •      Elakadások feltárása
  •      Személyes hatékonyság, tudatosság növelés
  •      Konfliktuskezelés
  •      Motiválás
  •      Személyes márka – personal branding
  •      Üzletfejlesztés, Business coaching
  •      Kiégés megelőzése és kezelése, Stresszkezelés
  •      Belső kommunikáció fejlesztése
  •      Időgazdálkodás
  •      Szervezetfejlesztés
  •      Mentálhigienia
  •      Belső trénerek felkészítése

  Pszichológusként a pozitív pszichológia szemléletében dolgozom, vagyis egészséges embereket támogatok abban, hogy jobbá tegyék életüket. Hiszek a Roger-i hármasban, vagyis abban, hogy az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség elengedhetetlen egy eredményes pszichológiai folyamathoz. 
  A pszichológiai tanácsadásról ide kattintva olvashatsz további információkat.

  A business coaching megoldásorientált módszertanának elsajátítása hatalmas mérföldkő volt szakmai életemben. Nem csupán coachként alkalmazom, hanem pszichológusként, és szervezetfejlesztési tanácsadóként is támogatja munkámat ez az eredményfókuszú szemléletmód.

  Coachként az alábbi témákban támogatom ügyfeleimet:

  Pályaorientáció
  Karrier coaching
  Szervezeti / Munkahelyi problémák
  Kiégés
  Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia
  Motiválatlanság
  Kommunikációs nehézségek
  Konfliktuskezelés
  Időgazdálkodás
  Tanulás és munka közötti átmenet nehézségei
  Munka és nyugdíj közötti átmenet nehézségei

  Kivételes lehetőséget ad a hatni tudás képessége. Örömmel gondolok a munkámra úgy, hogy azzal hozzájárulok ahhoz, hogy az Ügyfeleim megéljék az általuk fontos teljesség érzését, új szokásokat és tudatosabb életet alakítsanak ki, és ettől pozitív változást indítsanak be. A motor mindenkiben ott van. A coaching, tréning és tanácsadások alkalmával abban vagyok jó, hogy olyan helyzeteket teremtek, ahol tanulhatnak Önmagukról, a környezetükről, illetve egy-egy adott témáról. Ezt tekintem hivatásomnak. A coachingban és tanácsadásban szenvedélyem és kiteljesedésem abból fakad, hogy Ügyfelem legjobb érdekeit szolgálom, pontosan úgy, ahogyan ők azt meghatározzák.

  Hogyan dolgozom?

  Szeretem a holisztikus megközelítést. Minden mindennel összefügg. Közgazdászként fókuszom a gazdasági és a humán folyamatokon egyaránt jelent vannak. Szerencsésnek mondhatom magam, mert minden munkakörömben és minden területen megtaláltam azt, amiben fejlődhetek és amit szeretek. Az elkötelezettség számomra elengedhetetlen a munkámhoz. Minden területem összefügg egymással, együtt alkotnak egy egészet. Így tudom az Ügyfelem teljes fejlődését komplexen, holisztikusan támogatni és erősíteni. Pragmatikus és megoldás orientált vagyok.

  • Coaching eszközök: képkártya, tesztek, kreatív technikák
  • Szervezetfejlesztők által használt modellek
  • Team coaching: változástámogatási és fejlesztő eszközként.
  • CAPTain személyiségkompetencia profil elemzés
  • SHL kompetencia és motivációs profil elemzés

  25+ év amerikai multinacionális vállalati múlt,

  17+ év vezetői tapasztalat,

  1500+ óra tréneri tapasztalat,

  200+ óra coaching gyakorlat

  További képzések

  Mediatorkepzes 100x100 ikon

  MEDIÁTOR KÉPZÉS

  Munkavállalói elégedettségfelmérés ikon

  BELSŐ TRÉNER KÉPZÉS

  Life coach szolgáltatás - szív

  LIFE COACH KÉPZÉS

  life coach továbbképzés

  COACH TOVÁBBKÉPZÉS

  Kiemelt

  AKTUÁLIS

  MBSR-well-being

  A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre

  Bővebben »