📱 +36 70 321 18 69     📧 info@vistaverde.hu    
 •  
 •  
 •  
 • TRÉNER KÉPZÉS

  "A középszerű oktató magyaráz. A jó oktató indokol.
  A kiváló oktató demonstrál. A nagyszerű oktató inspirál."

  William Arthur Ward

  AHOL MEGTALÁLSZ MINKET

  TRÉNER KÉPZÉS BUDAPESTEN
  Tervezett képzés indulás:
  2021. szeptember


  1085 Budapest József krt. 37-39. 4. em. 28.(51-es kapucsengő)
  A 120 órás képzés részvételi díja: 396.000.- Ft/fő
  Early bird ár: 360.000. - Ft/fő
  (Áfa: 0%, tárgyi adómentes)

  SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ

  Egyeztess időpontot velünk egy személyes konzultációra a Vista Verde irodájában, ahol már most felteheted a számodra fontos kérdéseket.


  A képzés hivatalos megnevezése: Belső tréner-Tréner
  Nyilvántartásba vételi száma: E-000378/2014/B001

  120 ÓRÁS TRÉNER KÉPZÉS TEMATIKÁJA

  Trénerként tisztában kell lenni a használt módszertan sajátosságaival, így ebben a modulban a különböző csoportos tanulási módszertanok összehasonlítására fókuszálunk.

  Megnézzük a különböző célokat, funkciókat s azt is, hogy melyik mikor a leghatékonyabb.  

  Fontos tisztában lenni a tréner szerepével a tréning folyamán, így ezen a napon tisztázzuk a tréner szerepköreit, felelősségi- és feladatkörét s a tréningek kereteit.

  Mint bármilyen fejlesztő munkához, így a tréningek tartásához is megfelelő önismeretre van szükség, melyet a DISC személyiségteszttel erősítünk a képzés ezen szakaszában. Ennek a személyiségtipológiának az ismerete a tréner munkáját a későbbiekben is segíteni fogja.

  Ebben a modulban sor kerül az egyéni célok megfogalmazására, a különböző tréneri készségek elemzésére és a fejlődési lehetőségek áttekintésére is

  Ebben a szakaszban a csoport fogalmát tekintjük át, hiszen ez az alapja a csoportos tanulási módszertannak.

  A résztvevők ezalatt megismerik szociálpszichológiai szempontok alapján a külső befolyásoló tényezőket, mint a tér, az idő és a kényelem, valamint a belső tényezőket is, mint például a csapatösszetétel.

  Olyan fogalmak átbeszélésére is sor kerül, mint például a csoportfejlődés, a csoportdinamika és a csoportszerepek.

  Áttekintésre kerül az előző modulban ismertetett személyiségtipológia a csoport szemszögéből.

  A 4. témakör a tréning kötelező és ajánlott elemeit járja körbe az igényfelméréstől a visszajelzésig.

  Itt áttekintésre kerül a tréner eszköztára, mely során a résztvevők különböző módszereket, gyakorlatokat és segédeszközöket ismernek meg.

  Ez a modul a tréneri kommunikációról szól, melyben a résztvevők különböző kommunikációs technikákat sajátíthatnak el.

  Szó lesz a tréneri kiállásról, a tréner magabiztosságának alapját adó tulajdonságokról, s szó esik prezentációs technikákról is, melyek elengedhetetlen részét képzik a tréningek megtartásának.

  Az alapvető tréneri kompetenciák közé tartozik az asszertív kommunikáció, hogy az esetlegesen felmerülő konfliktusokat könnyen tudja kezelni a tréner, s könnyen megértesse magát a résztvevőkkel. Így tehát nagy hangsúlyt fektetünk ebben a blokkban ennek a kompetenciának a fejlesztésére.

  Fontos a visszajelzés és az értő figyelem gyakorlása is ebben a szakaszban, hiszen ezek a kompetenciák is elengedhetetlenek egy tréning megtartása közben.

  Ebben a részben bemutatjuk, hogy milyen váratlan helyzetekkel találhatja szembe magát a tréner, s ezeket hogyan lehet a legegyszerűbben kezelni.

  Ennek a modulnak az alapja az asszertív kommunikáció, melyet a képzés korábbi részében elsajátítanak a résztvevők.

  Ezután bemutatjuk a képzési dokumentáció részeit, mely elmaradhatatlan a tréningek nyilvántartásához.

  A tréneri szakma magas agilitást követel meg a szakemberektől. A legtöbb tréner rengeteg fejlesztő témában jártas, s folyamatosan fejleszti magát azokban, hogy versenyképes tudást adhasson át. Ezen túl a tréneri hivatás számos agilitást megkövetelő helyzettel állíthatja szembe a szakembert akár a tréningek, akár korábban, az igények egyeztetése során. Ahhoz, hogy valaki jó trénerré váljon, érdemes tisztában lennie a legújabb trendekkel, ezért is foglalkozunk 8. blokkunkban az agilis készségek fejlesztésével, valamint az olyan aktuálisan népszerű tréning témákkal, mint az agilis és a coach típusú vezetés, vagy a stílus tanácsadással. Ezen témák a trénerek számára is hasznos elméleti tudást adnak, valamint egyre keresettebb tréning típusokat testesítenek meg.

  Ebben a blokkban Ön megtapasztalja az élmény alapú csapatépítés elméleti és gyakorlati részeit a szervezéstől a kivitelezésig.

  Áttekintjük azt is, hogy a tréner, mint vállalkozó hogyan tudja felépíteni a saját brandjét. Olyan kérdéseket válaszolunk meg, mint:
  „Hogyan induljunk el a vállalkozók világába?”
  „Hogyan válasszuk ki a megfelelő célcsoportot?”
  „Hogyan érvényesüljünk trénerként?”

  Az utolsó 3 képzési nap során összesítjük a korábbi 9 nap elméleti és gyakorlati tudását. A pályára állító mentorprogram célja, hogy a résztvevők a képzés lezártával képesek legyenek összeállítani az általuk választott témákból tréningtematikákat, valamint azok alapján képesek legyenek magabiztosan megtartani a tréningeket. A résztvevők a 2×1,5 órás vizsga-tréning megtartása során próbára tehetik elsajátított készségeik elmélyültségét, s lehetőségük van visszajelzést kapni senior trénereinktől, ami irányt mutat a további fejlődési úton. A sikeres vizsgához, és későbbiekben a sikeres tréneri működéshez képesek kell, hogy legyenek megfelelő mélységben beleásni magukat a választott témák szakirodalmi hátterébe, s azt megfelelően tömöríteni, valamint érthető, érdekes és inspiráló módon átadni. Ehhez szükséges minden tréning esetén a részletes, előre elkészített tréningtematika, ami a tréning vezérfonalát adja.

  A résztvevők az utolsó napok során közösen, több nézőpontból megvizsgálják az általuk választott témákat, majd a trénerek és a résztvevők közös tudásával összeállítják a tematikát. Ennek során trénereink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a tréningcél érvényesülni tudjon a megfelő elméleti tudás átadásával. A többi résztvevő pedig abban támogatja a témagazdát, hogy igazán kreatív és hasznos tréninggyakorlatok szülessenek.
  Tapasztalatunk szerint a 10. napra a résztvevők rengeteg kérdéssel és bizonytalansággal érkeznek a témájuk, és a tréneri szerepük kapcsán, míg a 12. nap végén magabiztosan távoznak, egy megfelelően rendszerezett tematikával a kezükben, s tréneri szerepkörüket magukévá téve.

  A megismert és begyakorolt módszerek alapján:

  • feltárja a szervezeti-képzési igényeket és ezek alapján testre szabott tréningeket ajánl, tervez és valósít meg,
  • specifikus készségeket mér fel és fejleszt (pl. vezetői, kommunikációs, tárgyalástechnikai, stb.),
  • csapatkohéziót és együttműködést fejleszt,
  • csoportműködést moderál és ezt meg is tanítja a dolgozóknak/vezetőknek (pl. hatékony meetingek),
  • önismeretet fejleszt,
  • arra használja a személyiségét és a kompetenciáit, hogy embereket és csoportokat fejlesszen a napi szintű hatásosabb alkalmazkodás és boldogulás érdekében.

  A belső tréner képzésünk gyakorlatias, hiszen leginkább tapasztalati tanulással lehet elsajátítani a módszertanát. Emellett fontosnak tartjuk elmondani, hogy tudományos megalapozottságú technikákat adunk át, modern pszichológiai és pedagógiai megközelítésben, a jelenkori vállalati igényekre reagálva.

  A hallgatóknak nem adunk “kész forgatókönyvet” hiszen trénerként az imporvizációs készség, a rugalmas gondolkodás fejlesztése áll a célpontban amellett, hogy az ember- és önismeret és a csoportdinamika észlelése, adaptív kezelése van a fókuszban. Ezért az ismeretanyagot és az eszköztárat úgy adjuk át a résztvevőknek, hogy önálló módon képesek legyenek különböző tematikákra saját forgatókönyveket kidolgozni, szem előtt tartva a csoport sajátosságait, tudásszintjét.

  A fentiek magabiztos végzéseben, és az ehhez tartozó önismeretben. Jót és jól, mellébeszélés nélkül! Tudományosan megalapozott, modern, a mai világ igényeire reagáló képzési módszerek kompetens használatában.

  • Engedélyezett felnőttképzési intézmény és képzési program
  • Piacképes szaktudás és gazdag tréneri eszköztár
  • Napjaink szervezeti realitásának megfelelően kialakított tematika
  • Több ezer óra tréneri tapasztalattal rendelkező tréner csapat
  • Nyomtatott és elektronikus jegyzetanyagok eszközökkel, tesztekkel
  • Szakmai segítség az új vállalkozás elindításában
  • Mentor program, amely megfelelő szakmai támogatást nyújt a kezdő lépésekben

  Mindazoknak, akik hisznek az együttműködésen alapuló vezetésben, az egyének és csoportok folyamatos fejlesztésben, akik erőforrást látnak a csoport hatékonyabb működésében, és mindezeket tevékenyen szeretnék előmozdítani. Továbbá azoknak, akiket szeretnének akár külső, akár belső trénerként tevékenykedni a jövőben.

  A KÉPZÉS OKTATÓI TRÉNEREI

  A Vista Verde a képzések magas színvonalának biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektet a szakmailag kiváló, tapasztalt oktatók megnyerésére, továbbá az Intézmény vezetése tudatosan törekszik arra, hogy csak a szükséges előfeltételekkel és referenciákkal rendelkező trénerekkel működjön együtt.

  Trencsenyi Judit

  Tanári és menedzseri diplomáim megszerzése után, ötvözve a megszerzett tudást, más oldalról közelítettem a megismert területekhez. 2001 tavaszán bekerültem egy nemzetközi fejlesztő csapatba, ahol kiváló hazai és külföldi tréner, tanácsadó szakemberektől tanulhattam meg a tréneri, fejlesztői szakma alapjait. Az ott töltött tíz év során rengeteg tudást, tapasztalatot szereztem a szervezetfejlesztésben, a különböző típusú és méretű szervezeteknél végzett munkáim során.

  2011-től egyéni vállalkozóként dolgozom, együttműködve több céggel, szakmai munkacsoporttal, illetve civil szervezettel. 2014-ben elvégeztem egy mediátorképzést, 2016-tól bejegyzett mediátor vagyok. Az elmúlt 15 év során, a több mint 1000 tréning megtartása után elmondhatom, hogy volt alkalmam trénerként, szervezetfejlesztőként gyakorolni, fejleszteni tudásomat. Vezetőképző, trénerképző, kommunikációs, kapacitásépítő, szervezetfejlesztő, CSR, csapatépítő témákban külsős munkatársként, illetve független trénerkent, fejlesztőként, coachként dolgozom, cégeknek, civil szervezeteknek, és az állami szektorban egyaránt. Részt vettem szervezeti működési – olykor kísérleti – modellek kidolgozásában, tesztelésében, utánkövetésében. Dolgoztam képzési tematikák kidolgozásában, fejlesztésében, hatékonyság mérésben. Facilitáltam szervezetek, hálózatok stratégiai tervének kidolgozásánál, üzleti tervek, projekttervek elkészítésénél önállóan dolgozni, bár mindig is keresve és megragadva a szakmai együttműködési, és a team-munka lehetőségeit.

  Kisházy Gergely - belső tréner oktató

  Különféle technikákkal több, mint 25 éve vezetek kompetenciafejlesztő tréningeket, szervezetfejlesztő műhelymunkákat, személyes vezetőfejlesztéseket. Leggyakrabban szervezetdiagnosztikával, kiválasztással, képzési rendszerek kidolgozásával, tréner- és moderátorképzéssel, mediátor képzéssel, vezetőfejlesztéssel, tudásteremtés alapú csoport moderációs- és befolyásolástechnikával, inspiráló előadói módszerekkel, változás- és motiváció-menedzsmenttel foglalkozom.

  A felsőoktatásban a József Attila Tudományegyetemen, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen és a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen tanítottam, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dolgozom oktatóként.

  Oktatott tantárgyak:

  a mediáció pszichológiája, kreatív problémamegoldás pszichológiája, a vokális befolyásolás pszichológiája, a politikai tanácsadás pszichológiája,
  önismeret és személyiségfejlesztés,
  retorika és beszédtechnika, személyközi kommunikáció,
  alkalmazott coaching-kommunikáció, érveléstechnika,
  közéleti- és üzleti kommunikáció,
  szociálpszichológia,
  tárgyalástechnika és kifogáskezelés
  Pszichológusként legszívesebben a szervezeten belüli zaklatások alkalmazott kríziskommunikációjával és azok igazságügyi munka- és szervezetpszichológiai vonatkozásaival, krízisfeldolgozással, törvényszéki bírók tárgyalótermi váratlan helyzetekre való felkészítésével, politikusok köz- és médiaszerepléseinek tervezésével és hatékonyságelemzésével, beszédalapú kiválasztással, beszédteljesítmény-értékeléssel és -fejlesztéssel foglalkozom.

  Hevesi Mónika

  A multinacionális cégek világából érkezve, 17 éve dolgozom a kommunikáció különböző területein. Ez idő alatt mind vezetőként, mind oktatóként, trénerként, az utóbbi időben pedig coach-ként is kipróbálhattam magam.

  Egy, a pénzügyi szférában piacvezető cég márkakommunikációja és szervezeti belső kommunikációja mellett a cég 1400 fős Értékesítési Hálózatában és közel 80 fős Contact Centerében dolgozó kollégák oktatásával és tréningjével is foglalkoztam. Így több száz eladástechnikai, értékesítői, kommunikációs, konfliktuskezelési, és vezetői kompetenciák erősítésével kapcsolatos tréning megtartása van már a tapasztalataim között.

  A multinacionális környezetben a fluktuáció és a felgyorsult piaci környezet folyamatos változása miatt mindig is központi téma volt a változásmenedzsment, így jó néhány sikeres együttműködés részese voltam a felsővezetők és a munkavállalók közötti kommunikációban az évek során. Hiszek abban, hogy az X és Y generációk között is lehet hatékony az együttműködés és a kommunikáció, vezetői tréningeken ez is gyakori téma.

  Kedvenc témáim között szerepel az önismeret erősítése és a személyiségtipológia. Célom, hogy az általam tartott tréningeken a résztvevőket egy vidám, élményekkel teli tanulás folyamatában kísérjem, amelyben felfedezhetik önmagukat, megtalálhatják erősségeiket és saját, valamint vezetőként csapatuk motivációját, melynek hatására sikeresebbek lehetnek mind a munkájukban, mind pedig a magánéletükben egyaránt.

  Kovács Zoltán

  A Vista Verde tulajdonosaként és ügyvezető igazgatójaként fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek a képzések, szervezetfejlesztések tréningek iránt érdeklődőkkel. Több szervezetben volt alkalmam tapasztalatot szerezni fejlesztőként multinacionális és kisvállalati környezetben is, alkalmazottként és tulajdonosként is. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem, ebből az elmúlt 10 évben a soft skill típusú fejlődésemre fektettem hangsúlyt.

  Segítő szakemberként, az elmúlt időszakban, a következő területeken szereztem tapasztalatot: Pénzügy, Könyvelés, Értékesítés, Kontrolling, fejvadászat, ipari, kereskedelmi, olajipari, felsővezetői, tulajdonosi, alkalmazotti, és HR területen dolgoztam klienseimmel.

  Kedvenc feladataim közé tartozik még az új trendek, ismeretek felkutatása, ill. ezek magas színvonalú beintegrálása képzési kínálatunkba. Fontos számomra továbbá, hogy oktatói gárdánkat olyan trénerek alkossák, akik használható és azonnal beépíthető tudást tudnak átadni a résztvevőknek.

  Kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével erősítheti meg a részvételi szándékát.

  A jelentkezéshez felsőfokú végzettség (diploma) szükséges, melynek másolati példányát a jelentkezéshez csatolni kell (elektronikus formátum esetén JPG, vagy PDF).

  A bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez, előzetesen elvárt ismeretekhez kötve.

  Képzésünk nyílt csoportos képzések, melyek a minimum létszám megléte esetén indulnak. A részvételi szándékokat a jelentkezések sorrendjében rögzítjük, maximum 15 főig tudunk csak jelentkezéseket fogadni.

  Középfokú végzettség esetén csak tréning formájában végezhető el, de ebben az esetben a díj áfa köteles. Kívánunk nyitni azok felé is, akik még nem rendelkeznek diplomával és szeretnének az életükben változtatni a kommunikációs technikáikon egyszerűbb családi, párkapcsolati, munkahelyi konfliktusaikon, ezért tréning formájában is elvégezhető a Belső Tréning képzésünk.

  A képzés helyszíne: Vista Verde Oktatási Központ, 1085 Budapest József krt. 37-39. IV. em. 28. (51-es kapucsengő). A képzés időpontjával kapcsolatos kérdéssel, vedd fel velünk a kapcsolatot!

  A képzés tematikájából néhány főbb pont:

  • A vállalati tréningek fajtái és jellegzetességeik, napjaink szervezeti realitásában
  • Az igényfelmérés, és tréning „testreszabás” módjai, valamint a bizalomépítés első technikái
  • Szervezeti, csoport és egyéni igények és felmérésük
  • Az általános tréneri feladatok ismertetése
  • Önismereti tapasztalat és tudás szerezése a tréningmunkára vonatkozó személyes erősségeikről és fejlesztendő területeikről
  • A különböző tanulási stílus preferenciák és a hozzájuk illeszkedő tréneri technikák
  • Dinamikus személyiség elméletek és az eltérő személyiségek kapcsolódása
  • A folyamatok facilitálása
  • Hatásos tréningindítás és keretezés
  • Asszertivitás, értő figyelem, érzelmi intelligencia
  • Konfliktusok, ellenállás kezelése, bevonás
  • A csoport, csoportdinamika, csoportszerepek
  • Beszédtechnika, prezentációs technika és improvizációs készség fejlesztése

  A KÉPZÉS DÍJA

  A 120 órás képzés részvételi díja: 396.000.- Ft/fő
  Early bird ár: 360.000. – Ft/fő
  (Áfa: 0%, tárgyi adómentes)

  ONLINE JELENTKEZÉS

   Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.

   SZAKMAI FELELŐS

   Kovács Zoltán

   Ügyvezető Igazgató
   +36 70 321 18 69
   zkovacs@vistaverde.hu

   “Fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek személyesen is a képzések iránt érdeklődőkkel.”

   További képzések

   Business ikon

   BUSINESS COACH KÉPZÉS

   Mediatorkepzes 100x100 ikon

   MEDIÁTOR KÉPZÉS

   Vezetői készségek

   COACHING ALAPÚ VEZETŐ FEJLESZTÉS

   testbeszéd és tárgyalástechnika ikon

   TESTBESZÉD ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA

   Aktuális

   A kiégés és a coaching kapcsolata

   A kiégés (burnout szindróma) a modern kor népbetegségének tartott tünetegyüttes, melyről többnyire a munka kontextusában hallhatunk. Azok a személyek esnek a kiégés által veszélyeztetett kategóriába,

   Részletek »

   Multitaskingtól a mindfulnessig

   A multitasking mítosza A multitasking kifejezés, vagyis az, amikor valaki egyidőben több dologgal foglalkozik aktívan, mára mélyen beleivódott kultúránkba: Ha valaki egy új állásra jelentkezik,

   Részletek »
   Vista Verde logó
   1085 Budapest, József krt. 37-39., IV. em.
   Engedélyezett felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000378/2014
   NAIH reg.szám: NAIH-94040/2016 és NAIH-94041/2016