vistaverde.hu
Vista Verde fekvő logó

TRÉNER KÉPZÉS

"A középszerű oktató magyaráz. A jó oktató indokol.
A kiváló oktató demonstrál. A nagyszerű oktató inspirál."

William Arthur Ward

AHOL MEGTALÁLSZ MINKET

120 ÓRÁS SZEMÉLYES
TRÉNER KÉPZÉS BUDAPESTEN
A képzés napjai
2024 március 10., 17., 24. vasárnap
2024 április 07. vasárnap
2024 április 13., 20., 27. szombat
2024 május 4., 9. szombat 26. vasárnap

A 120 órás képzés díja: 490.000 Ft + 27% Áfa (Bruttó 622.300 Ft)

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

Ingyenes konzultáció

Tedd fel a számodra fontos kérdéseket, mi pedig megválaszoljuk! Írj nekünk az infó@vistaverde.hu e-mail címre.
Hívj minket, az alábbi számokon:
Hevesi Mónika +36 30 281 4856
Kovács Zoltán +36 70 321 1869


A képzés megnevezése: Tréner képzés Felnőttképzési tevékenységünk nyilvántartási száma: E/2022/000114

A TRÉNER KÉPZÉS

Egy tréner személyisége, tapasztalata és kompetenciái felhasználásával fejleszt egyéneket és csoportokat annak érdekében, hogy ők könnyebben boldoguljanak a mindennapokban, hatékonyabbak legyenek a munkájukban, kiegyensúlyozottabbak a magánéletükben és általában véve elégedettebbek lehessenek az életük egyes területein.

Épp ezért képzésünket úgy építettük fel, hogy a résztevők személyiségét és kompetenciáit egyaránt fejlesszük, s felvértezzük mindazon módszertani és elméleti ismeretekkel, melyre szükségük lehet ahhoz, hogy trénerként elkezdhessék pályafutásukat.

A fontos alapkészségek megszerzése után a tréneri „tanösvények” többfelé ágazhatnak, attól függően, hogy a leendő tréner hol akarja hasznosítani a megszerzett tudást és a tapasztalatokat. Képzésünk az alapozás után két elágazásba betekintést nyújt: a „belső” és a „külső” trénerek tevékenységére is kitér képzési anyagunk.

Belső tréner

A belső tréner egy adott szervezetnél helyezkedik el, s feladata annak a szervezetnek a képzés-fejlesztési céljait követni, s a szervezeti hatékonyságot tréningek tervezésével, szervezésével és megtartásával támogatni.

Külső tréner

 Ezzel szemben egy külső trénernek sokkal tágabb lehet a célcsoportja, s meg kell tanulnia kellőképpen specializálódni, valamint elérni az adott célközönséget, hogy ügyfélkört építhessen ki magának.

TRÉNER KÉPZÉSÜNK FELÉPÍTÉSE

Fentieket figyelembe véve tréner képzésünk az alábbiak szerint épül fel:

120 óra:

 • 100 óra – alapképzés – alapvető tréneri kompetenciák
 • 20 óra – betekintés belső és külső tréneri kompetenciákba

Képzésünket úgy építettük fel, hogy a résztvevőknek a képzési napok között lehetősége legyen saját választott témájukon, és tréneri identitásukon dolgozni, így a képzés végére rendelkezni fognak egy önállóan elkészített tréning tematikával, továbbá a tréning megtartásához szükséges önbizalommal és tréneri kompetenciákkal.

Alapvető tréneri kompetenciák
megismerése, és begyakorlása csoportok kezelése

E-tananyag: tematika készítés, kompetenciafejlesztő módszerek, forrásgyűjtés, tananyag készítés

Betekintés belső, céges és külső, szabadpiaci tréning igényekbe, felmérés, ajánlatkészítés, visszamérés

AZ ONLINE ÉS A SZEMÉLYES KÉPZÉS ARÁNYA

Elmúlt másfél év gyökeresen felforgatta a trénerpiacot is, hiszen ma már az online tréning kötelező eleme kell, hogy legyen egy tréner eszköztárának. Épp ezért erre is kiemelt figyelmet szentelünk a képzés teljes hosszábban.

Személyes képzés

10 alkalom 4 x 1,5 óra /alkalom

Online képzés

2 alkalom 2 x 1,5 óra + online tananyag /alkalom

120 ÓRÁS TRÉNER KÉPZÉS TEMATIKÁJA

A tréner legfontosabb eszköze saját személyisége, hiszen az emberekkel való kapcsolódás, az empátia és az alkalmazkodókészség a tréneri eszköztár alapjait képezik. Ezen kompetenciákra építünk a későbbiekben is. Ehhez az önismeret mélyítésén túl elengedhetetlen az is, hogy a tréner felismerje az egyes résztvevők személyiségét, s eltérő igényeit. Épp ezért ezen a napon a személyiségtipológiák és a tanulásmódszertanok lesznek a fókuszban.

Tréneri identitásunk megtalálásához először a hozzánk leginkább illeszkedő tréneri működésmódot kell megismernünk és elsajátítunk. Épp ezért ezen a napon az első nap önismeretével felvértezve feltárjuk, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik egy tréner, s mik azok a működés- és személyiségbeli különbségek, melyek megkülönböztetik a különböző típusú trénerek, s amik meghatározzák majd a tréner célközönségét és kedvenc témáit.

Az alapvető tréneri kompetenciák feltárása után a résztvevők megismerkedhetnek a tréningek felépítésével és módszertárával. Ezen a napon olyan témák kerülnek majd szóba, mint például egy tréning célkitűzései, elemei, a különböző gyakorlatok célja és hatása, vagy megfelelő tér- és eszközhasználat jelentősége.

Amikor a résztvevők már tisztában vannak a tréning egyes elemeinek jelentőségével, rátérhetünk arra, hogy mi alapján érdemes azokat sorbarendezni. Ezen a napon szó lesz a tematika összeállításának fő lépéseiről, mint az igényfelmérés (szervezeti és szabad piaci szinten), az elméleti háttér megalapozása, a gyakorlatok és segédanyagok összeállítása, valamint a képzés utánkövetése, hatásainak számszerűsítése.

Ebben a szakaszban a csoport fogalmát tekintjük át, hiszen ez az alapja a csoportos tanulási módszertannak. A résztvevők ezalatt megismerik szociálpszichológiai szempontok alapján a külső befolyásoló tényezőket, mint a tér, az idő és a kényelem, valamint a belső tényezőket is, mint például a csapatösszetétel. Olyan fogalmak átbeszélésére is sor kerül, mint például a csoportfejlődés, a csoportdinamika és a csoportszerepek, valamint az egyéni és csoportos motiváció jelentősége, továbbá a tréner szerepe ezekben a kérdésekben.

A tréningek és csoportok jellemzőinek megismerését követően a következő lépés a trénerré válás útján az, hogy a résztvevők használható tréneri eszközöket saját magukra tudják szabni úgy, hogy közben mégis megtartják azoknak a legfontosabb elemeit. Ebbe beletartozik a gyakorlatok, feladatok  a prezentáció elkészítése, a flip-chart táblák használata, s maga a csoport facilitálása is, hiszen azt már az első napon tisztázzuk, hogy a tréner legfontosabb eszköze a saját személyisége. Ezen a napon erősítjük a résztvevők önreflexiós folyamatát, hiszen ahhoz, hogy a hozzám legközelebb álló, s a személyiségemhez és kompetenciáimhoz leginkább illő eszközöket tudjam kiválasztani, ismernem kell saját erősségeimet és gyengeségeimet is.

Ez a modul a tréneri kommunikációról szól, melyben a résztvevők megismerhetik a különböző kommunikációs stílusokat, és azok adekvát használatát.

Az asszertív kommunikáció a tréneri eszköztár egyik legfontosabb kompetenciája, így a 4 fő kommunikációs stílus közül erre nagyobb figyelmet fordítunk ezen a napon.
Ahhoz, hogy a tréner az esetlegesen felmerülő konfliktusokat hatékonyan tudja kezelni nem elég azonban az asszertív kommunikáció technikáit elsajátítania, szükséges lesz a konfliktusok pszichológiájának ismerete is, így a résztvevők ennek az elméleti hátterét is elsajátíthatják ezen az alkalmon.

A konfliktuskezelés elméletével és az asszertív kommunikáció gyakorlatával felvértezve a leendő trénerek készen állnak arra, hogy ezen a napon konkrét nehéz és váratlan szituációkkal ismerkedjenek meg szerepjátékok és esettanulmányok formájában.

Ezt követően a kommunikációs ismereteiket bővítjük a retorika módszertanával, könnyen elsajátítható gyakorlataival.

Legyen szó külső vagy belső trénerről, elkerülhetetlen hogy trénerként az ember valamilyen formában a gazdasági élet szereplőivel kapcsolatba lépjen. A tréner képzés fontos célkitűzése, hogy felkészítsük résztvevőinket a különböző típusú szervezetekkel való együttműködés kihívásaira. Épp ezért ezen a napon olyan szervezetpszichológiai témák lesznek a fókuszban, mint a szervezeti kultúra, a változásmenedzsment, valamint a tréningek helye és jelentősége a szervezetek életében.

A tréneri alapismeretek elsajátítását követően a képzés első felének a zárásaként egy gyakorló napot tartunk, ahol minden résztvevő kipróbálhatja magát trénerként egy biztonságos, bizalmi közegben. A résztvevők ekkorra már elkészülnek választott témájuk tematikájával, és készen állnak majd arra, hogy ennek egy részét bemutassák a csoport előtt, melyet konstruktív visszajelzések követnek mind a résztvevők, mind a trénerek oldaláról.

 1. modul – Belső tréningek sajátosságai, szervezeti igények feltárása, alkalmazkodás a szervezeti változásokhoz

Ezen a napon megismerik a résztvevők azokat az egyedi tényezőket, melyek egy belső tréner életében mindennaposnak számítanak, s módszereket kapnak ahhoz, hogy a leghatékonyabb képzés-fejlesztési célokat tűzhessék ki, s valósítsák meg a szervezeteken belül.

 1. modul – Tréning népszerűsítése a szervezeten belül, Együttműködés a szervezet tagjaival, Hatásmérés

Egy belső trénernek rengeteg olyan állandó támasza és kapcsolata lesz a szervezeten belül, akikkel fontos a jó és hatékony kapcsolat ápolása. Ide tartoznak a HR szakemberek és a döntéshozó vezetők. Ezen a napon kitérünk arra, hogy hogyan érdemes náluk népszerűsíteni a különböző tréning ötleteket, s milyen hatásmérő eszközökkel lehet a leginkább meggyőzni a döntéshozókat a tréningek fontosságáról.

 

1. modul – Ügyfélszerzés

Ezen a napon a résztvevők saját témájukra és célcsoportjukra fókuszálva ismerhetik meg az ügyfélszerzés különböző fázisait a célközönség megszólításától az ajánlat írásán keresztül az első kapcsolatfelvételen át egészen a tréning utánkövetéséig. Ezen a napon nagy hangsúlyt fektetünk az online és az offline ügyfélszerzési technikákra is.

2. modul – Én-márka építés

A hosszú távú sikerhez és a vállalkozásépítéshez fontos egy jól kidolgozott ügyfélszerzési folyamat, azonban nem elégséges. Ehhez a megfelelő én-márka kidolgozása és felépítése is elengedhetetlen, melyhez ezen a napon rengeteg munícióval szolgálunk leendő trénereink számára.

A megismert és begyakorolt módszerek alapján:

 • feltárja a szervezeti-képzési igényeket és ezek alapján testre szabott tréningeket ajánl, tervez és valósít meg,
 • specifikus készségeket mér fel és fejleszt (pl. vezetői, kommunikációs, tárgyalástechnikai, stb.),
 • csapatkohéziót és együttműködést fejleszt,
 • csoportműködést moderál és ezt meg is tanítja a dolgozóknak/vezetőknek (pl. hatékony meetingek),
 • önismeretet fejleszt,
 • arra használja a személyiségét és a kompetenciáit, hogy embereket és csoportokat fejlesszen a napi szintű hatásosabb alkalmazkodás és boldogulás érdekében.

A belső tréner képzésünk gyakorlatias, hiszen leginkább tapasztalati tanulással lehet elsajátítani a módszertanát. Emellett fontosnak tartjuk elmondani, hogy tudományos megalapozottságú technikákat adunk át, modern pszichológiai és pedagógiai megközelítésben, a jelenkori vállalati igényekre reagálva.

A hallgatóknak nem adunk “kész forgatókönyvet” hiszen trénerként az imporvizációs készség, a rugalmas gondolkodás fejlesztése áll a célpontban amellett, hogy az ember- és önismeret és a csoportdinamika észlelése, adaptív kezelése van a fókuszban. Ezért az ismeretanyagot és az eszköztárat úgy adjuk át a résztvevőknek, hogy önálló módon képesek legyenek különböző tematikákra saját forgatókönyveket kidolgozni, szem előtt tartva a csoport sajátosságait, tudásszintjét.

A fentiek magabiztos végzéseben, és az ehhez tartozó önismeretben. Jót és jól, mellébeszélés nélkül! Tudományosan megalapozott, modern, a mai világ igényeire reagáló képzési módszerek kompetens használatában.

 • Engedélyezett felnőttképzési intézmény és képzési program
 • Piacképes szaktudás és gazdag tréneri eszköztár
 • Napjaink szervezeti realitásának megfelelően kialakított tematika
 • Több ezer óra tréneri tapasztalattal rendelkező tréner csapat
 • Nyomtatott és elektronikus jegyzetanyagok eszközökkel, tesztekkel
 • Szakmai segítség az új vállalkozás elindításában
 • Mentor program, amely megfelelő szakmai támogatást nyújt a kezdő lépésekben
 • Mindazoknak, akik hisznek az együttműködésen alapuló vezetésben, az egyének és csoportok folyamatos fejlesztésben, akik erőforrást látnak a csoport hatékonyabb működésében, és mindezeket tevékenyen szeretnék előmozdítani.
 • Azoknak, akiket szeretnének akár külső, akár belső trénerként tevékenykedni a jövőben.
 • Azoknak, akik szeretnének azonnal alkalmazható, kézzel fogható tudást kapni, s ezáltal egy új szakmát elsajátítani
 • Azoknak, akik junior trénerként szeretnék eszköztárukat bővíteni, és könnyen érthető keretek közé rendezni
 • Olyan HR szakembereknek, akik szeretnének a képzés-fejlesztésbe trénerként is bekapcsolódni
 • Olyan vezetőknek, akik szeretnének a munkatársaikra szabott fejlesztési terveket készíteni és megvalósítani

A KÉPZÉS OKTATÓI TRÉNEREI

A Vista Verde a képzések magas színvonalának biztosítása érdekében nagy hangsúlyt fektet a szakmailag kiváló, tapasztalt oktatók megnyerésére, továbbá az Intézmény vezetése tudatosan törekszik arra, hogy csak a szükséges előfeltételekkel és referenciákkal rendelkező trénerekkel működjön együtt.

Trencsenyi Judit

Tanári és menedzseri diplomáim megszerzése után, ötvözve a megszerzett tudást, más oldalról közelítettem a megismert területekhez. 2001 tavaszán bekerültem egy nemzetközi fejlesztő csapatba, ahol kiváló hazai és külföldi tréner, tanácsadó szakemberektől tanulhattam meg a tréneri, fejlesztői szakma alapjait. Az ott töltött tíz év során rengeteg tudást, tapasztalatot szereztem a szervezetfejlesztésben, a különböző típusú és méretű szervezeteknél végzett munkáim során.

2011-től egyéni vállalkozóként dolgozom, együttműködve több céggel, szakmai munkacsoporttal, illetve civil szervezettel. 2014-ben elvégeztem egy mediátorképzést, 2016-tól bejegyzett mediátor vagyok. Az elmúlt 15 év során, a több mint 1000 tréning megtartása után elmondhatom, hogy volt alkalmam trénerként, szervezetfejlesztőként gyakorolni, fejleszteni tudásomat. Vezetőképző, trénerképző, kommunikációs, kapacitásépítő, szervezetfejlesztő, CSR, csapatépítő témákban külsős munkatársként, illetve független trénerkent, fejlesztőként, coachként dolgozom, cégeknek, civil szervezeteknek, és az állami szektorban egyaránt. Részt vettem szervezeti működési – olykor kísérleti – modellek kidolgozásában, tesztelésében, utánkövetésében. Dolgoztam képzési tematikák kidolgozásában, fejlesztésében, hatékonyság mérésben. Facilitáltam szervezetek, hálózatok stratégiai tervének kidolgozásánál, üzleti tervek, projekttervek elkészítésénél önállóan dolgozni, bár mindig is keresve és megragadva a szakmai együttműködési, és a team-munka lehetőségeit.

H_Monika

A multinacionális cégek világából érkezve, 17 éve dolgozom a kommunikáció különböző területein. Ez idő alatt mind vezetőként, mind oktatóként, trénerként, az utóbbi időben pedig coach-ként is kipróbálhattam magam.

Egy, a pénzügyi szférában piacvezető cég márkakommunikációja és szervezeti belső kommunikációja mellett a cég 1400 fős Értékesítési Hálózatában és közel 80 fős Contact Centerében dolgozó kollégák oktatásával és tréningjével is foglalkoztam. Így több száz eladástechnikai, értékesítői, kommunikációs, konfliktuskezelési, és vezetői kompetenciák erősítésével kapcsolatos tréning megtartása van már a tapasztalataim között.

A multinacionális környezetben a fluktuáció és a felgyorsult piaci környezet folyamatos változása miatt mindig is központi téma volt a változásmenedzsment, így jó néhány sikeres együttműködés részese voltam a felsővezetők és a munkavállalók közötti kommunikációban az évek során. Hiszek abban, hogy az X és Y generációk között is lehet hatékony az együttműködés és a kommunikáció, vezetői tréningeken ez is gyakori téma.

Kedvenc témáim között szerepel az önismeret erősítése és a személyiségtipológia. Célom, hogy az általam tartott tréningeken a résztvevőket egy vidám, élményekkel teli tanulás folyamatában kísérjem, amelyben felfedezhetik önmagukat, megtalálhatják erősségeiket és saját, valamint vezetőként csapatuk motivációját, melynek hatására sikeresebbek lehetnek mind a munkájukban, mind pedig a magánéletükben egyaránt.

Kovács Zoltán

A Vista Verde tulajdonosaként és ügyvezető igazgatójaként fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek a képzések, szervezetfejlesztések tréningek iránt érdeklődőkkel. Több szervezetben volt alkalmam tapasztalatot szerezni fejlesztőként multinacionális és kisvállalati környezetben is, alkalmazottként és tulajdonosként is. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem, ebből az elmúlt 10 évben a soft skill típusú fejlődésemre fektettem hangsúlyt.

Segítő szakemberként, az elmúlt időszakban, a következő területeken szereztem tapasztalatot: Pénzügy, Könyvelés, Értékesítés, Kontrolling, fejvadászat, ipari, kereskedelmi, olajipari, felsővezetői, tulajdonosi, alkalmazotti, és HR területen dolgoztam klienseimmel.

Kedvenc feladataim közé tartozik még az új trendek, ismeretek felkutatása, ill. ezek magas színvonalú beintegrálása képzési kínálatunkba. Fontos számomra továbbá, hogy oktatói gárdánkat olyan trénerek alkossák, akik használható és azonnal beépíthető tudást tudnak átadni a résztvevőknek.

Pszichológusként a pozitív pszichológia szemléletében dolgozom, vagyis egészséges embereket támogatok abban, hogy jobbá tegyék életüket. Hiszek a Roger-i hármasban, vagyis abban, hogy az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség elengedhetetlen egy eredményes pszichológiai folyamathoz.

Büszke vagyok arra, hogy a Vista Verdénél nem sablon-tematikákkal dolgozunk, hanem minden egyes tréninget, tréningnapot a megrendelői és résztvevői igények szerint alakítunk ki a maximális elégedettség érdekében. Munka- és szervezetpszichológus, valamint business coach lévén átlátom a szervezeti rendszer minden szintjét, így vezetőfejlesztőként a globális, szervezeti szintű problémáktól kezdve a csoportos nehézségeken át a személyes elakadásokig széleskörű eszköz- és tudástárat kínálok a hozzám forduló vezetők számára.

Coachként az alábbi témákban támogatom ügyfeleimet:
 • Pályaorientáció
 • Karrier coaching
 • Szervezeti / Munkahelyi problémák
 • Kiégés
 • Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia
 • Motiválatlanság
 • Kommunikációs nehézségek
 • Konfliktuskezelés
 • Időgazdálkodás
 • Tanulás és munka közötti átmenet nehézségei
 • Munka és nyugdíj közötti átmenet nehézségei

ONLINE JELENTKEZÉS

  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.

  SZAKMAI FELELŐS

  Kovács Zoltán   Kovács Zoltán

  Képzésekért felelős szakmai vezető, tréner, coach,
  +36 70 321 18 69
  zkovacs@vistaverde.hu

  “Fontos számomra, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek személyesen is a képzések iránt érdeklődőkkel.”

  További képzések

  Business ikon

  BUSINESS COACH KÉPZÉS

  Mediatorkepzes 100x100 ikon

  MEDIÁTOR KÉPZÉS

  Vezetői készségek

  COACHING ALAPÚ VEZETŐ FEJLESZTÉS

  testbeszéd és tárgyalástechnika ikon

  TESTBESZÉD ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA

  Aktuális

  MBSR-well-being

  A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre

  Részletek »