vistaverde.hu
Vista Verde fekvő logó

Kommunikációs ügyfélkezelési tréning

A 16 tanórás (2 napos) képzés a résztvevők általános kommunikációs műveltségének növelését, valamint specifikus ügyfélkezelési kompetenciáinak fejlesztését célozza, illetve hozzájárul a kommunikációs tudatosság fejlődéséhez, a kommunikációs eszköztár bővítéséhez, mely által a résztvevők eredményesebbek lesznek az ügyfélélmény növelésében.

1. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, kétszereplős kommunikációs helyzetek

A 4 x 1,5 órás modul célja, hogy a résztvevők – szituációs szerepjátékok, gyakorlatok segítségével- megismerjék és elsajátítsák a tárgyalások jellemzőit, azok eredményességét hatékonyan növelő eszközeit, valamint alkalmazni és hasznosítani tudják a partner kritikáját és véleményét.

 • A tárgyalások kommunikációja
 • A tárgyalói testbeszéd alkalmazása: kapcsolatfelvétel, szemkontaktus, kapcsolattartás a partnerrel, hangsúly, mimika, szóhasználat stb.
 • A kellemes hang, hangerő és beszédstílus hatékony kommunikáció a tárgyalások során
 • A tárgyalások irányítása az eredményesség függvényében a kitűzött cél elérésének érdekében
 • A rábeszélés technikája
 • A meggyőző beszéd
 • Interjúk vezetése
 • A partner őszinte feltárulkozásának elősegítése
 • A megbeszélések értekezletek levezetése
 • Az együttműködések elősegítése
 • A megbeszélések dinamikája a nyilvánosságtól való félelem csökkentése, a kreativitás fejlesztése
 • A prezentáció előtti és alatti stresszt, félelem kontrollálása
 • Kríziskommunikáció
 • A népszerűtlen intézkedések bevezetése
 • A kedvezőtlen hírek bejelentése
 • Zavaró tényezők
 • Kommunikáció a váratlan helyzetekben

2. modul: Asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés

A 4 x 1,5 órás modul célja, hogy a részvevők szituációs gyakorlatok és szerepjátékok segítségével képesek legyenek az önérvényesítő magatartás tudatos, személyre szabott kialakítására, a különböző kommunikációs stílusok megkülönböztetésére, az érdekérvényesítésre az együttműködés mértékének függvényében, valamint megismerjék és elsajátítsák a hatékony kommunikáció építőköveit.

 • A négy  viselkedési mód (passzív, agresszív, passzív-agresszív, asszertív) meghatározása
 • Az önérvényesítés (asszertivitás) definíciója, lényege
 • Zajok, és gátló tényezők
 • Kommunikációs zajok rendszerbe foglalása
 • A hatékony kommunikáció építőkövei
 • A hatékony kommunikációt gátló tényezők
 • Új kommunikációs technikák elsajátítására való nyitottság elősegítése
 • A hatékony kommunikáció kritériumainak, elemeinek beazonosítása
 • A kommunikációt segítő technikák megismerése és begyakoroltatása
 • Az asszertív kommunikáció jelentősége a konfliktuskezelésben valamint a problémamegoldásban
 • A kommunikációs stílusok megkülönböztetése az érdekérvényesítés és az együttműködés mértékének függvényében.
  (Az agresszív, a szubmisszív és asszertív kommunikációs jegyek beazonosítása.)
 • Az asszertív kommunikáció technikáinak megismerése és gyakorlása.
 • Konfliktuskezelési stílusok megismerése, önismeret.
 • Konfliktuskezelési stílusok összefüggései az asszertív kommunikáció típusaival

A tréning eredménye

 • Saját kommunikációs stílusa megismerése
 • Kommunikációs és konfliktuskezelési eszköztára bővülése
 • Egyes kommunikációs helyzetek jellegzetes sajátosságainak megismerése
 • Gondolatok megfogalmazása az adott helyzethez és partnerhez leginkább alkalmas módon
 • Önérvényesítő kommunikáció működtetése
 • Ügyfél kommunikációs stílusának felismerése
 • Asszertív kommunikáció verbális és non verbális sajátosságainak és eszköztárátnak megismerése és alkalmazása
 • Agresszív, passzív-agresszív és passzív ügyfelek hatékony kezelése
 • Problémaérzékenysége és a problémamegoldó készség fejlődése
 • Ügyfélélmény és az elköteleződés növelése
  Stresszkezelési technikák elsajátítása

A 8 x 1,5 órás csoportos tréning díja 50.000 Ft/fő + Áfa

Regisztráció

  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva olvashatod el.

  TOVÁBBI KÉPZÉSEK

  Mediatorkepzes 100x100 ikon

  MEDIÁTOR KÉPZÉS

  Munkavállalói elégedettségfelmérés ikon

  BELSŐ TRÉNER KÉPZÉS

  mediáció továbbképzés

  MEDIÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉS

  life coach továbbképzés

  COACH TOVÁBBKÉPZÉS

  Kiemelt

  AKTUÁLIS

  MBSR-well-being

  A mindfulness maga a tudatos jelenlét. Tudatosan jelen vagyunk abban, ami itt és most történik velünk – a testünkben és a tudatunkban. Amikor belső történéseinkre

  Bővebben »